post_image

آزمایش مایع منی (اسپرموگرام) یکی از مهمترین روش های تشخیصی در بررسی اولیه و تشخیص ناباروری زوجین است. زمان آزمایش باید ۳-۴ روز بعد از آخرین انزال فرد باشد. نمونه جمع آوری شده باید در فاصله زمانی بسیار کوتاه پس از انزال، مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد. در این آزمایش، تعداد اسپرم های موجود در نمونه سمن، تحرک و شکل ظاهری آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

روش معمول تهیه نمونه سمن، استمناء می باشد. زوجین نمونه را درون ظرفی استریل و در اتاقی راحت در محل کلینیک جمع آوری کرده و تحویل آزمایشگاه می دهند. افرادی که به روش استمناء قادر به نمونه دادن نباشند می توانند از طریق مقاربت با همسر، اقدام به جمع آوری نمونه نمایند.

به طور کلی یک آزمایش اسپرموگرام طبیعی که داراری قدرت باروری می باشد به شرح زیر است:

·        حجم طبیعی بین  ۶-۲ میلی لیتر

·        تعداد یا تراکم اسپرم ها ۲۰ میلیون در سی سی یا بیشتر

·        ویزکوزیته (توان کش آمدن مایع) کمتر از ۳

·        حرکت اسپرم ها ، بیش از ۵۰ درصد

·        مورفولوژی طبیعی ( شکل و ظاهر طبیعی ) ۳۰ درصد یابیشتر

·        Ph  طبیعی بین ۲/۷ تا ۸/۷ (ph به معنی اسیدی یا بازی بودن است)

اگرچه این اعداد حدود طبیعی را نشان میدهند اما ممکن است استاندارد طبیعی در آزمایشگاه های مختلف بسته به کیت های آزمایشگاهی آنها متفاوت باشد و اعدادی دیگری نیز طبیعی در نظر گرفته شوند .

منبع: ژیوار

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک