post_image

تشخیص آنفارکتوس و سرطان کلیه

پژوهشگران دانشگاه کردستان با استفاده از نانو لوله های کربنی و نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن حسگرهای زیستی برای تشخیص انفارکتوس کلیه و سرطان کلیوی عرضه کردند.‏
به گزارش خبرنگار مهر، آنزیم های دهیدروژناز گسترده ترین گروه در بین آنزیم های شناخته شده است و لاکتات دهیدروژنازها دستهای از این آنزیم ها هستند که در سیتوپلاسم تمام سلولها و بافتهای بدن یافت می شود.
میزان این ماده در بدن در مقابل بیماریهای مختلف چون آنفارکتوس کلیه، کارسینوم ‏سلول کلیوی (سرطان کلیوی) و آسیب عضلات اسکلتی افزایش می یابد.

از این رو اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی این ‏آنزیم حائز اهمیت است.‏

در این راستا پژوهشگران دانشگاه ‏کردستان با تهیه یک نانوکامپوزیت از نانولوله های کربنی و نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن و با اتصال آن به آنزیم ‏لاکتات دهیدروژناز، موفق به ساخت زیست حسگری ‏برای آنالیز لاکتات شدند.‏ این حسگر خاصیت سازگار پذیری زیستی در نگهداری آنزیم لاکتات دهیدروژناز دارد.

منبع : forum


عرضه حسگر زیستی برای تشخیص آنفارکتوس و سرطان کلیه

پژوهشگران دانشگاه کردستان با استفاده از نانو لوله های کربنی و نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن حسگرهای زیستی برای تشخیص انفارکتوس کلیه و سرطان کلیوی عرضه کردند.‏
به گزارش خبرنگار مهر، آنزیم های دهیدروژناز گسترده ترین گروه در بین آنزیم های شناخته شده است و لاکتات دهیدروژنازها دستهای از این آنزیم ها هستند که در سیتوپلاسم تمام سلولها و بافتهای بدن یافت می شود.
میزان این ماده در بدن در مقابل بیماریهای مختلف چون آنفارکتوس کلیه، کارسینوم ‏سلول کلیوی (سرطان کلیوی) و آسیب عضلات اسکلتی افزایش می یابد.

از این رو اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی این ‏آنزیم حائز اهمیت است.‏

در این راستا پژوهشگران دانشگاه ‏کردستان با تهیه یک نانوکامپوزیت از نانولوله های کربنی و نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن و با اتصال آن به آنزیم ‏لاکتات دهیدروژناز، موفق به ساخت زیست حسگری ‏برای آنالیز لاکتات شدند.‏ این حسگر خاصیت سازگار پذیری زیستی در نگهداری آنزیم لاکتات دهیدروژناز دارد.

منبع : forum

سرطان کلیه

تشخیص آنفارکتوس کلیه

 تشخیص سرطان کلیه

آنفارکتوس کلیه

کلیه

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک