post_image

ارتباط چاقی با ناباروری کشف شد. دانشمندان به تازگی مکانیسمی را کشف کرده‌اند که عامل ارتباط بین چاقی و ناباروری است. پیش از این تصور می‌شد که نارسایی و ناتوانی در تولیدمثل به دلیل مقاومت انسولینی است.

در این تحقیقات پیشنهاد شد یک مدل جدید پایه‌ای که نشان می‌دهد بافت‌های مختلف به شیوه‌ای متفاوت نسبت به چاقی واکنش نشان می‌دهند در حالی که سلولها در کبد و ماهیچه در این شرایط به انسولین مقاوم می‌شوند اما سلولهای غده هیپوفیز به انسولین حساس باقی می‌مانند.

با افزایش سطح انسولین که در چاقی بسیار شایع است، وقتی این سلولهای هیپوفیزی حساس به انسولین هجوم آوردند، میزان ناباروری افزایش پیدا می‌کند. هیپوفیز غده‌ای است که در پایین مغز قرار گرفته است.

به گزارش روزنامه یو اس ای تودی چاپ آمریکا، سلولهای خاصی در درون این غده وجود دارند که گونادوتروپ نامیده می‌شوند و هورمونهایی تولید می‌کنند که در کنترل تخمک گذاری و بارور شدن نقش دارند.

به نظر می‌رسد تحریک افراطی انسولین در این سلولها نوعی واکنش زنجیره هورمونی را موجب می‌شود که در نهایت منجر به ناباروری می‌شود.

محققان پیش از این کشف کرده بودند که گونادوتروپ‌ها حمل کننده گیرنده‌های انسولینی هستند اما تاکنون هیچ کس واقعا نمی‌دانسته که تاثیر انسولین روی این گیرنده‌ها چگونه است.

در این پژوهش، محققان روی موشهایی مطالعه کردند که فاقد گیرنده‌های انسولینی فقط در گونادوتروپ‌ بودند.

منبع : تبیان

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک