پروستات در برابر دارو، تیغ، گرما ولیزر

پروستات، یک غده گردوئی شکل است که زیر مثانه و جلویرکتوم قرار گرفته. مجرای ادرار (پیشابراه) لوله‌ای است که ادرار و اسپرم را از بدن خارج می‌کند و از میان پروستات و گردن مثانه عبور می‌کند.

هایپرپلازی خوش خیم پروستات یا BPH ، به معنی افزایش حجم بافت پروستات است و نیاز به درمان دارد. بابزرگ شدن آن، بافت پروستات، به پیشابراه فشار می‌آورد و جریان ادرار را تا حدیمسدود می‌کند و باعث انسداد مجاری ادرارمی‌شود.
بزرگ شدن پروستات، حدود نصفمردان‌%(۴۳) را در سن ۶۰ سالگی و ۹۰ درصد از مردان در دهه ۷۰ و ۸۰ سالگیمبتلامی‌کند. درمان‌های متفاوتی برای موارد مختلفانجام می شود.

اگر هر یک از علائم زیر را مشاهده کردید به دنبال درمان پزشکیباشید: گیر (hesitancy) در شروع اشکال در دفع ادرار داشته باشید، جریان ضعیف ادرار،نیاز به زور و فشار برای دفع ادرار، احساس این که پس از دفع ادرار، مثانه کاملاخالی نشده، نیاز به دفع ادرار فوری،مراجعه مکرر به دستشوئی، شامل بیدار شدن‌هایمکرر هنگام شب، احساس سوزش یا درد حین دفع ادرار.

درمان پروستات:

روش‌های درمانی مختلفی برای افراد مبتلا به BPH وجود دارد کهبر اساس علائم مختلف آن، متفاوت است. اگر علائم بیماری، سلامتی فرد را به خطرنیندازد، می‌توان درمان نکردن را انتخاب کرد افراد با علائم ضعیف می‌توانندآزمایشات سالیانه را انجام دهند:( انتظار و مراقبت) و اگر علائم باعث سلب آسایش وراحتی فرد باشد و فعالیت‌های روزانه وی را مختل کند، درمان پیشنهادمی‌شود:

۱- درمان  پروستات با دارو:

مهار کننده‌های احیاء شده(S-Alpha)

در بسیاری موارد، یک دوره زمانی ۶ ماهه نیاز است تا ببینندآیا درمان جوابنتیجه بخش بوده است یا خیر. این داروها، یک بار در روز، (از دهان) استفاده می‌شوند. بیماران باید به پزشک خود مراجعه کنند تا اثرات جانبی را بررسیکند و دوز آن‌را تنظیم کند.

۲- درمان پروستات با جراحی

جراحی شامل برداشتن قسمت بزرگ شده پروستات است که به مجرای ادرارفشار آورده است. برش پروستات از داخل مجرای ادرار(TURP)‌ به عنوان استاندارد اصلیاست که بقیه روش‌های جراحی BPH با آن مقایسه می‌شوند. این عمل با بیهوشی کامل یاموضعی در کمتر از ۹۰ دقیقه انجام می‌شود.

جراح،از تجهیزاتی به نام رزکتوسکوپ (Resectoscope) استفاده می‌کند که وسیله‌ای برای قطع غده پروستات از طریق پیشابراهاست و آن را وارد مجرای ادرار فرد می‌کند. رزکتوسکوپ ۱۲ اینچ طول دارد و ۵/۰ اینچقطر آن است.

دارای یک لامپ، سوپاپ‌هایی برای کنترل مایع شستشو و یک مدار الکترونیکبرای برداشتن بافت انسدادی و مویرگ‌های خونی مربوطه است. جراح بافت انسدادی را برمی‌دارد و مایع شستشو، بافت بریده شده را به مثانه منتقل می‌کند و آثار باقیماندهبا شستشو پاک می‌شود و هر آنچه ماند، به وسیله ادرار طی گذشت

زمان دفع می‌شود. برشداخل مجرای ادرار پروستات‌(TUIP) نیز برای درمان پروستاتی که خیلی بزرگ نشده،پیشنهاد می‌شود. جراح یک یا دو برش در گردن مثانه در جایی که مجرای ادرار به مثانهمتصل می‌شود، می‌زند و تا پروستات امتداد می‌دهد. این عمل باعث کاهش فشار پروستاتروی مجرای ادرار می‌شود که دفع ادرار را آسان‌تر می‌کند.
: Prostatectomy اگرپروستات خیلی بزرگ شده باشد یا مثانه آسیب دیده باشد یا در بیمارانی که از جراحیداخل مجرای ادرار منع شده‌اند، استفاده از روش پروستاتکتومی(برش پروستات بزرگ شده) لازم است. پروستاتکتومی با بیهوشی کلی یا موضعی انجام می‌شود.

جراح برشی در ناحیهپائین شکم یا در پرنیوم که مساحت بین رکتوم و اسکروتوم (کیسه محتوی بیضه) است،می‌زند. اگر جراح توانست از راه شکم به پروستات دست یابد، پروستاتکتومی بالایعانه‌ای (Suprapubic) یا (Retropubic )نام دارد و جراحی از میان پرنیوم،پروستاتکتومی میاندوراهی (Perineal)نامیده می‌شود. وقتی به آن رسید، پروستات را برمی‌دارد. پس از جراحی پروستات یک کاتتر (سوند) ادرار برای اطمینان از خالی بودنمثانه، به داخل فرستاده می‌شود.

۳- درمان پروستات با حداقل تهاجم (Minimally Invasive Treatment)

درمان‌های BPH با حداقل حالت تهاجمی از پیشرفته‌ترین ابزار وروش‌های کاهش یا رفع و حذف علائم بیماری استفاده می‌کنند:

۱- لیزرPVP-HOLAP-Indigo

2- مایکروویو :Core Therm- Cooled Thermo Therapy/ TUMT- TherMatrx
3- سایر درمان‌ها :TUNA- TUVP- HIFU- AquaTherm
در دسته بندی دیگری minimally Invasive Treatments یا MIT

منبع: پزشکی بالینی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک