به بازگشت ادرار از مثانه به حالب، هنگام دفع ادرار، ریفلاکس ادراری گفته می‌شود و عموما به علت غیر طبیعی بودن محل اتصال حالب به مثانه است.دستگاه دفع ادرار شامل کلیه‌ها، حالب‌ها، مثانه و مجرای ادرار می‌شود و در شرایط طبیعی هیچگاه ادرار از درون مثانه به طرف بالا (حالب) نمی‌رود.

تشخیص ریفلاکس ادراری

۱)      گرفتن عکس ازمثانه درحال ادرارکردن یاVCUG:

اصلی ترین روش تشخیص می باشد.دراین روش بوسیله لوله ادراری ماده حاجب وارد مثانه شده وسپس توسط اشعه Xعکس گرفته می شود. ین روش عکس برداری در زمان وجود عفونت ادراری  فعال ممنوع می باشد.

۲)      بررسی مثانه توسط اسکن هسته ای(سیستوگرام رادیونوکلئوتید):

مانند روش بالائی است ولی ازاشعه ایکس استفاده نمی شود ودقت کمتری دارد.

۳)      اسکن هسته ای از کلیه های (DMSA )  دربررسی عملکرد کلیه و وجود اسکارکلیه

۴)      سونوگرافی کلیه ها و مثانه:

کاربرد کمی در تشخیص ریفلاکس ادراری دارد وبیشتر جهت بررسی ازنظر اسکا رکلیه ، اندازه کلیه و…بکار می رود.

منبع : همشهری و دکتر بیک

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک