بیحسی نخاعی

قرار است فردا تحت عمل جراحی سزارین قرار گیرم، شما از دو روش بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی کدامیک را توصیه می کنید؟

این سؤالی است که تقریبا همه روزه از من یا همکارانم پرسیده میشود. لذا ضروری دانستم که توضیحی در این مورد بدهم:

مقایسه دو روش بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی در عمل سزارین

 ۱)  بیهوشی عمومی:

 -  تهوع و استفراغ بعد از عمل با شیوع بالاتر

 -  احتمال برگشت محتویات معده و ورود آنها به ریه

 -  درد بلافاصله بعد از عمل(گرچه در حد امکان با مسکنها کنترل می شود)

 -  گیجی و منگی و حالت خاص پس از بیهوشی و عدم امکان ارتباط فوری با نوزاد

 -  احتمال رسیدن بلافاصله برخی از داروهای بیهوشی به جنین از طریق بند ناف

 -  لزوم لوله گذاری در مسیر تراشه یا نای بیمار برای رساندن اکسیژن و داروهای بیهوشی استنشاقی از آن طریق و پذیرش عوارض احتمالی آن

 -  احتمال اشکال و عدم موفقیت در لوله گذاری و عوارض ناشی از آن

 -  احتمال آسیبهای دندانی و چشمی و اندامها در بیهوشی عمومی( گر چه این عوارض شیوع کمتری دارند)

 -  عدم امکان رویت بلافاصله نوزاد

۲) بیحسی نخاعی:
# عوارض و معایب:

-احتمال وقوع سردرد پس از عمل که امروزه با توجه به وجود سوزنهای بسیار باریک وقوع آن کاهش یافته است و معمولا با استراحت و مسکن های معمول کنترل می شود.

- ترس بیمورد از محل غیر معمول تزریق( ناحیه خاصی در کمر ) بیماران معمولا پس از تزریق اذعان می کنند که ترسشان از عدم آگاهی کافی بوده است.

- در سزارین چه با بیهوشی عمومی و چه با بیحسی نخاعی و حتی در زایمان طبیعی احتمال بروز کمردرد به علت تغییرات آناتومیک فقرات کمری در نتیجه وجود جنین و نیز اثرات شل کنندگی هرمونهای دوران بارداری روی لیگامانهای اطراف مهره های کمری وجود دارد. بیماران گاها وقوع آنرا به سوزن زدن به کمر نسبت میدهند.

# مزایا

 -  امکان دیدن فوری نوزاد و شنیدن اولین صدای گریه و ایجاد ارتباط عاطفی سریع

 -  پیشگیری از عوارض فراوان بیهوشی عمومی

 -  بیماران بسته به نوع داروی بیحسی تا ۳ ساعت بعد از عمل بیدردی دارند و پس از شروع درد میزان نیاز به مسکن کمتر خواهد بود.

 -  هزینه اقدامات بیهوشی در این روش به مراتب کمتر خواهد بود

منبع: دکتر جمالی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک