بزرگ کردن آلت تناسلی (برای مشاهده فیلم کلیک کنید)

قرص بزرگ کننده طول آلت(برای مشاهده فیلم کلیک کنید)

 بیماری هیدروسل

هیدروسل یکی از شایعترین بیماری های مردان میباشد که در قانون خدمت وظیفه جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت میباشد. هیدروسل یا آب اوردگی بیضه بصورت مادرزادی و یا اکتسابی یکی  از بیماری های اختصاصی مردان میباشد هیدروسل بصورت بزرگ شدن یک یا هردو بیضه ظاهر میگردد که ممکن است دردناک و یا بدون درد باشد.

 بیماران هیدروسلی از خدمت سربازی 

فقط موارد هیدروسل شدید و حجیم از خدمت سربازی معاف پزشکی خواهند شد و موارد متوسط فقط معاف از رزم خواهند شد. و موارد خیلی خفیف حتی میتوان نرمال قلمداد شود چون در حالت طبیعی مقداری آب اطراف بیضه وجود دارد.

تشخیص اولیه با معاینه و مشاهده عبور نور از کیسه بیضه ، و تشخیص قطعی با سونوگرافی میباشد.

 تمام بیماران هیدروسلی و معافیت خدمت سربازی

خیر تمام بیماران معاف نمیشوند .فقط موارد هیدروسل شدید و حجیم از خدمت سربازی معاف پزشکی خواهند شد و موارد متوسط فقط معاف از رزم خواهند شد. و موارد خیلی خفیف حتی میتوان نرمال قلمداد شود چون در حالت طبیعی مقداری آب اطراف بیضه وجود دارد.

منبع:بام مازندران 

بزرگ کردن آلت تناسلی (برای مشاهده فیلم کلیک کنید)

قرص بزرگ کننده طول آلت(برای مشاهده فیلم کلیک کنید)

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک