post_image

Biopsy(Kidney)بیوپسی کلیه

قبل از عمل جراحی کلیه یا برای تشخیص انواعی از بیماریهای کلیه (سرطان کلیه) لازم به نمونه برداری از بافت کلیه است.

تشریح بیوپسی کلیه

معمولا بیوپسی کلیه به سه روش انجام میشود این روشها به شح زیر است:

۱)آسپیراسیون با کاربرد ساکشن

 ۲)روش برس زدن با استفاده از مسواک های دارای موی زبر و خمش ناپذیر که اجزای سلول ها و بافت را می خراشند

 ۳)Excision بوسیله برش جراحی در موضع بافت

 ۴)سوزن باریک یا آسپیراسیون در محل بافت

 ۵) وارد کردن سوزن از طریق پوست این بیوپسی کلیه  را می توان با استفاده از یک سیستوسکوپ با روش برس کشیدن برش و برداشت باریکه ای از بافت کلیه یا از طریق پوست مددجو با یک سوزن مخصوص انجام داد.

 انجام بیوپسی کلیه 

بیمار به روی شکم می‌خوابد.

بی حسی مناسب استفاده میشود.

با ورود سوزن از مددجو درخواست می کنند نفس بکشد و آنرا نگهدارد. نمونه بافت کوچکی را به دست می آورند.

 قبل از انجام بیوپسی کلیه

برگه رضایتنامه باید مددجو یا یکی از اعضائ شایسته خانواده امضاء کنند.

تست های آزمایشگاهی انجام شود. توضیح شیوه انجام بیوپسی کلیه به مددجو برای کاهش اضطراب.

بعد از انجام بیوپسی کلیه

کنترل محل از نظر خونریزی.

علایم حیاتی را در ساعت اول هر ۱۵ دقیقه در ساعت دوم هر ۳۰ دقیقه و سپس تا ۴ ساعت هر ۱ ساعت تا هنگامی که علایم حیاتی تثبیت شود.دمای بالای بدن گزارش شود.

دادن مسکن در صورت داشتن درد.

تا ۲۴ ساعت بعد از بیوپسی کلیه  بیمار استراحت کند.

به مددجو تذکر دهید تا از برداشتن وزنه های سنگین حداقل به مدت ۲۴ ساعت یا بیشتر اجتناب کند.

پوزیشن بیمار بعد از بیوپسی کلیه خوابیده به پشت باشد.

 برگرفته از سایت پرستاران

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک