post_image

آزمایش ادرار

آزمون تجزیه ادرار بخشی از ارزیابی های غربالگری و تشخیصی روتین می باشد، این آزمون برای تمامی بیماران بستری در بیمارستان، زنان باردار و بیماران قبل عمل انجام می شود و همچنین بخشی از ارزیابی های معمول برای بررسی عملکرد کلیه و بیماری های متابولیک و آندوکرین می باشد. آزمایش کامل تجزیه ادرار شامل آزمون های روتین متعددی بر روی نمونه ادرار می باشد این نمونه الزاما یک نمونه تمیز ادراری نیست.

تجزیه ادرار طبیعی

ظاهر ادرار

شفاف

رنگ ادرار

زرد کهربایی

بوی ادرار

آروماتیک

PH  ادرار

الف) نوزادان: ۷-۵

ب) اطفال و بزرگسالان: ۰/۸-۶/۴(میانگین: ۰/۶)

 وزن مخصوص ادرار

الف) نوزادان: ۰۱۲/۱

ب) شیرخواران: ۰۰۶/۱- ۰۰۲/۱

ج) اطفال و بزرگسالان: ۰۳۵/۱- ۰۰۱/۱

د) کهنسالان: مقادیر آن با افزایش سن کاهش میابد.

 موادی که در U/A باید منفی باشند

بیلی روبین، خون، استون، گلوکز، پروتئین، نیترات، استراز گویچه های سفید، مواد احیا کننده.

 اوروبیلینو‍‍‍‍ژن

 تا حد مختصر(trace) طبیعی است. ml/ واحد ارلیش ۰/۱- ۰۱/۰

گویچه ی سرخ((RBC

 با نمای درشت میکروسکوپی حداکثر ۳-۰ عدد در مردان و ۵-۰ عدد در ادرار زنان طبیعی است.

گویچه سفید(WBC)

با نمای درشت میکروسکوپی حداکثر ۴-۰ عدد طبیعی است.

باکتری و انواع کریستال نباید دیده شود.

کست هیالن و سلول های اپیتلیال

گاهی اوغات دیده میشود.

 تجزیه ادرار

در صورت نداشتن سوند ۵۰ میلی لیتر یا بیشتر از نمونه ادرار تازه تخلیه شده، ، در یک ظرف خشک و تمیز جمع آوری کرده و ظرف مدت ۳۰ دقیقه به آزمایشگاه ارسال کنند. جمع آوری اولین نمونه ادرار صبحگاهی قبل از صرف صبحانه ترجیح دارد. نمونه ادرار را می توان به مدت ۶ تا ۸ ساعت در یخچال نگه داری کرد.چنانچه آنالیز ادرار قرار نیست صبح زود انجام شود محدودیت غذا و مایعات وجود ندارد. از آلودگی نمونه ادرار با ترشحات قاعدگی اجتناب گردد زیرا بر روی نتایج موثر است.

در صورت داشتن سند نمونه ادراری توسط پرستار و از لوله ی سند گرفته می شود.

بررسی میکروسکوپیک سدیمان ادراری شامل

BC، WBC.

سلول های اپیتلیال

انگل ها

قارچ هاکریستال ها در ادرار

به ۲ گروه تقسیم می شوند: ۱) کریستال های غیرطبیعی: سیستئین، سولفانامید، لوسین، تیروزین، کلسترول

۲) کریستال های طبیعی به ۲ گروه

الف) در ادرار اسیدی:

 اگزالات کلسیم، اسید اوریک،

ب) در ادرار قلیایی:

 کربنات کلسیم، تریپل فسفات.

موکوس

سلول های Glitter

کست ها (Casts)

آزمایشات بیوشیمی نمونه اتفاقی ادرار

۱) سدیم:

محدوده ی طبیعی: meq/lit 220- 40 .

2) پتاسیم:

محدوده طبیعی:meq/lit 120- 25

3) اسمولالیته ادرار:

محدوده طبیعی:mosm/kg 1200- 150 ، اسمولالیته ادرار نسبت با وزن مخصوص شاخص دقیق تری برای سنجش توانایی کلیه در تغلیظ ادرار است.

۴) ازت اوره ی خون (BUN):

محدوده ی طبیعی:mg/dl 25- 5 ، کودکان:mg/dl 20- 5

5) نسبت BUN/Creatine (سرم): ۱۰:۱ تا ۲۰:۱

۶) کراتینین سرم:

محدوده طبیعی: بالغین:mg/dl 5/1- 5/0

اطفال:mg/dl 6/1- 6/0

6 تا ۲ ساله:mg/dl6/0- 3/0

7) کلیرانس کراتینین:

به منظور تعیین سرعت فیلتراسیون گلومرولی و بی کفایتی کلیه انجام می شود. کلیرانس کراتینین یکی از حساس ترین شاخص های کلیوی در مراحل اولیه است. کلیرانس کراتینین در مردانml/min 125- 100 و در زنانml/min 105- 85 است.

برگرفته از سایت پرستاری نوین

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک