• سی.تی.اسکن (Cat اسکن): روشی که در آن از نواحی درونی بدن از زوایای مختلف، چندین عکس با دقت بسیار بالا گرفته می‌شود. این تصاویر به‌وسیلۀ رایانه‌ای که به یک دستگاه اشعۀ ایکس متصل است گرفته می‌شوند. ممکن است برای وضوح بیش‌تر بافت‌ها و اندام‌ها در عکس، ماده‌ای رنگی به درون رگ بیمار تزریق، یا به وی خورانده شود.

 

 • آزمایش ادرار: آزمایشی است جهت بررسی رنگ ادرار و محتویات آن از جمله قند، پروتئین، گلبول‌های قرمز و گلبول‌های سفید.

 

 • آزمایش داخلی: آزمایشی از واژن و یا راست‌روده. پزشک، با دستکش به معاینۀ درون واژن و یا راست‌روده می‌پردازد تا وجود توده در این اندام را بررسی کند.

 

 • عکس‌برداری از کلیه‌ها و مثانه با تزریق مواد رنگی که در ایران به عکس رنگی معروف است (Intravenous Pyelogram- IVP): عکس‌برداری با اشعۀ ایکس از کلیه‌ها، میزنای‌ها و مثانه، به‌منظور بررسی وجود سرطان در این اندام‌ها. یک مادۀ رنگی متمایزکننده (Contrast Dye) درون رگ تزریق می‌شود. با عبور مادۀ رنگی متمایزکننده از کلیه‌ها، میزنای‌ها و مثانه، از این نواحی با اشعۀ ایکس عکس‌برداری می‌شود تا مشخص شود در این نواحی انسدادی وجود دارد یا نه.

 

 • سیستوسکوپی: روشی برای معاینۀ درون مثانه و پیشابراه جهت بررسی نواحی غیرطبیعی. یک سیستوسکوپ را از طریق پیشابراه به درون مثانه وارد می‌کنند. سیستوسکوپ ابزاری باریک و لوله ‌مانند است که یک چراغ و یک لنز جهت تصویربرداری در آن تعبیه شده است. ابزاری نیز جهت برداشتن نمونه‌هایی از بافت‌های مشکوک دارد که بعداً نمونه را زیر میکروسکوپ برای بررسی وجود نشانه‌های سرطان معاینه کنند.

 

 • نمونه‌برداری: از سلول‌ها یا بافت‌های مشکوک به‌منظور بررسی در زیر میکروسکوپ نمونه‌برداری می‌شود که بعداً آسیب‌شناس آن را برای وجود نشانه‌های سرطان مورد استفاده قرار می‌دهد. نمونه‌برداری از سرطان مثانه معمولاً در طول روند سیستوسکوپی انجام می‌شود. ممکن است حین نمونه‌برداری بتوان تومور را به‌طور کلی برداشت.

 • یاخت‌شناسی ادرار: بررسی ادرار زیر میکروسکوپ جهت بررسی وجود سلول‌های غیرطبیعی.
 • عکس‌برداری با اشعۀ ایکس از قفسۀ سینه: عکس‌برداری از اندام‌ها و استخوان‌های درون قفسۀ سینه با استفاده از اشعۀ ایکس. اشعۀ ایکس، نوعی موج پرانرژی است که می‌تواند از داخل بدن عبور کرده و به روی فیلم بتابد و به این شکل عکسی از نواحی داخلی بدن بر ‌روی فیلم تصویر کند.

 

 • اسکن استخوان: روشی جهت بررسی اینکه آیا در استخوان سلول‌هایی که به سرعت تقسیم می‌شوند، مانند سلول‌های سرطانی وجود دارند یا نه. مقدار بسیار کمی مادۀ رادیواکتیو به رگ بیمار تزریق شده و وارد جریان خون می‌شود. سپس مادۀ رادیو اکتیو در استخوان‌ها جمع می‌شود که اسکنر می‌تواند آنها را شناسایی کند.

گسترش سرطان در بدن

سه راهی که سرطان در بدن انتشار می‌یابد عبارتند از:

 • از طریق بافت. سرطان به بافت‌های طبیعی مجاور حمله می‌کند.
 • از طریق سیستم لنفاوی. سرطان به سیستم لنفاوی حمله کرده و از طریق عروق لنفاوی به دیگر قسمت‌های بدن سرایت می‌کند.
 • از طریق خون. سرطان به رگ‌ها و مویرگ‌ها حمله کرده و به‌همراه خون به دیگر قسمت‌های بدن رسوخ می‌کند.

 

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک