post_image

تومورهاى غده فوق‌کلیوى و بزرگ شدن (هیپرتروفی) آن معمولا باعث افزایش هورمون خاصى مى‌شود. در اکثر موارد درمان توسط برداشتن تومور از طریق جراحى انجام مى‌شود.

انواع تومورهاى غده فوق‌کلیوى

فئوکروموسیتوم (Pheochromocytoma)

یک تومور خوش‌خیم بخش مرکزى غده فوق‌کلیوى است که باعث تولید زیاد اپى‌نفرین و نوراپى‌نفرین مى‌شود. علائم عبارتند از : حملات ضربان تند قلب، رنگ‌پریدگی، تعریق، ضعف و سردرد. در طى این حملات فشار خون معمولا بسیار بالا است.

تولید بیش از حد آلدوسترون (آلدوسترونیسم)

تولید اضافى هورمون آلدوسترون ممکن است در اثر تومور یا بزرگ شدن بخش قشرى غده فوق‌کلیوى پدید آید. علامت اصلى آن، افزایش فشار خون است که تنها با برداشتن تومور یا غدهء بزرگ شده درمان مى‌شود.

سندرم بروز صفات مردانه (Virilizing syndrome)

بروز صفات ثانویه مردانه به‌ویژه در زنان است. در اینجا یک تومور با بزرگ شدن بخش قشرى غده فوق‌کلیوى باعث تولید زیاد هورمون‌هاى جنسى می شود. علائم و نشانه‌ها در زنان بارزتر از مردان است و عبارتند از: موى اضافی، آکنه، بم شدن صدا، نامنظمى یا قطع قاعدگی و کوچک شدن پستان‌ها.

منبع : تبیان

 

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک