post_image

 

تومورهای حالب ولگنچه

شیوع و علل تومورهای حالب ولگنچه

سرطانهای حالب ولگنچه نادربوده و فقط مسئول ۴%کل سرطان های مخاط دستگاه ادراری( اوروتلیال ) میباشند.

متوسط سن بیماران ۶۵ سال وبیماری درمردها نسبت به زن ها۲تا۴برابرشایع تراست.

ریسک ایجاد تومورمثانه درکسی که تومور سیستم فوقانی داشته باشد،۳۰تا۵۰%افزایش می یابد(ولی برعکس آن صادق نیست یعنی اگرتومورمثانه داشت باحتمال<2%،همراه تومورفوقانی است.)

۱)سیگار مهمترین عامل تومورهای حالب ولگنچه میباشد

۲)نفروپاتی بالکان نوعی از نارسایی کلیه که درکشاورزان یوگسلاوی شایع است.علت آن شناخته نشده است.

۳)مصرف زیاد مسکن ها(طولانی مدت ودوزبالا) این تومورها مرحله و درجه بالایی دارند.

۴)رنگهاوحلال های صنعتی

پاتولوژی تومورهای حالب ولگنچه

۹۰%سرطان های لگنچه و۹۷%سرطان حالب کارسینومای سلول ترانزیشنال((TCCمیباشند.

SCC لگنچه در۱۰% موارد دیده میشود ولی در حالب نادراست»»»بویژه درافراد باسابقه ی التهاب مزمن در زمینه ی سنگ یا عفونت.

آدنوکارسینوماوتومورهای مزودرمی دراین ناحیه بسیارنادراست

علایم تومورهای حالب ولگنچه

۱)هماچوری واضح»»»»۷۰تا۹۰درصد

۲)دردپهلو»»»»۸تا۵۰درصد

۳)توده ی فلانک(هیدرونفروز یا خود ضایعه)

علایم آزمایشگاهی تومورهای حالب ولگنچه

۱)مهم ترین علامت آزمایشگاهی وجود خون در ادرار»intermittent hematuria

2)شناسایی سلول های توموری در سدیمان ادراری»همانند سرطان مثانه

تشخیص تومورهای حالب ولگنچه

۱)بهترین وسیله برای تشخیص(gold standard) یورتروسکوپی و بیوپسی است.

۲)IVP هم کمک کننده است نقص پرشدگی درحالب و پلویس و اتساع حالب در دیستال ضایعه دیده میشود.

۳)در MRI و  CTscan و سونوگرافی میتوان تومور را از لخته ی خون یا سنگ افتراق داد.

دو علامت غیر اختصاصی داریم

:A Goblet sing:پیچ خوردگی حالب بالای سطح تومور

B: :Bergmann singکاتتر حالب زیر تومور پیچ می خورد

درمان‌ تومورهای حالب ولگنچه

درتومورهای لگنچه وحالب باید برخورد تهاجمی داشته باشیم چون میزان عود آنها بالاست ونیز باید عملکرد و آناتومی کلیه دقیقا مورد بررسی قرارگیرد.

A:درتومورهای درجه بالا high grade حالب فوقانی وتومور لگنچه»»»»نفرویورترکتومی+برداشتن کاف مثانه(۲سانتی متری اطراف سوراخ حالب)

حتی اگر بیمار یک کلیه داشته باشد باید درمان فوق صورت گیرد وبعداز آن بیمار دیالیز میشود.

اندیکاسیون Save (نگهداشتن)کلیه در تومورهای اوروتلیال لگنچه وحالب فوقانی:تومور درجه پایینlow grade بدون درگیری عضله باشد وبیمار دارای یک کلیه single kidney بوده یا تومور دوطرفه داشته باشد،

در این حالت فقط تومور را برمی داریم.(ولی اگر توموردرجه بالا high grade بوده یا عضله را درگیر کرده باشد حتی اگر کلیه منفرد باشد،عمل نفرویورترکتومی+برداشتن کاف مثانه(۲سانتی متری اطراف سوراخ حالب) را انجام میدهیم.)

B:درتومور های حالب تحتانی

برداشتن حالب ناحیه ای( Segmental Ureterectomy ) با کاف مثانه

 منبع: دکتر موسی نژاد

 

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک