جراحی واریکوسل (Varicocele)

در جراحی واریکوسل که تحت بی‌هوشی عمومی انجام می گیرد، برش کوچکی در ناحیه کشاله ران ایجاد می‏شود و وریدهای مبتلای بیضه (یا همان وریدهای متورم و گشاد) شناسایی و مسدود می‏شوند.

این وریدها پس از انسداد به تدریج به دلیل عدم حرکت خون کوچک شده و از بین می روند و واریکوسل برطرف می شود.

بیوپسی بیضه (Testicular Biopsy)

بدست آوردن اسپرم از بیضه: در صورتی که آنالیز اسپرم بیمار نشان دهد که اسپرمی در نمونه منی مرد وجود ندارد، تنها روش قطعی ارزیابی وجود و یا عدم وجود اسپرم در داخل بیضه، نمونه برداری از آن است که به آن بیوپسی (Biopsy) گفته می‌شود.

این عمل می تواند به وسیله سوزن مخصوص (PESA) و یا عمل جراحی (TESE) انجام شود. عمل PESA یا عمل کشیدن اسپرم از اپی‌دیدیم (Epididymis)، در اتاق عمل و در شرایط استریل، با بی‌حسی موضعی و سوزن انسولین که به ماده مخصوص محیط کشت آغشته است، انجام می‌پذیرد. عمل TESE یا بیوپسی بیضه نیز، در اتاق عمل و تحت شرایط استریل و اغلب اوقات با بی‌حسی موضعی صورت می‌گیرد.

منبع: مرکز ناباروری حضرت مریم

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک