post_image

خارج کردن استنت داخلی حالب از طریق معاینه مهبلی

کسب مهارت‌های دستی که در شرایط ویژه و محرومیت از امکانات بتواند جایگزین تجهیزات آندوسکوپیک اتاق عمل گردد هم برای یک ارولوژیست و هم برای بیمار او سودمند است. هدف از مطالعه حاضر گزارش یک روش عملی ساده برای خارج کردن استنت داخلی حالب به کمک معاینه مهبلی، در برخی بیماران زن و در شرایط ویژه است.

در ۶ ماه اول سال ۱۳۸۴، تعداد ۳۴ بیمار (۳۷ حالب) دارای استنت داخلی حالب، به طور اتفاقی در این مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر شرکت داده شدند. تکنیک با بی حسی موضعی (مگر در بیماران نیازمند به بیهوشی به دلایل دیگر) پس از موافقت و رضایت شفاهی بیمار انجام می شد.
بیمار با مثانه نیمه پر در وضعیت لیتوتومی قرار گرفته، دستگاه تناسلی او از نظر وجود پاتولوژی احتمالی (واژنیت آتروفیک، پرولاپس و …) معاینه می گردید. سپس با دست چپ معاینه مهبلی صورت می گرفت و در مجاورت دیواره قدامی مهبل و تریگون، حالب حاوی کاتتر لمس می گردید. آن گاه با دست راست و با یک پنس با سر منحنی (راموئل)، ۶-۵ سانتیمتر وارد پیشابراه شده، پس از گرفتن کاتتر و حس قوام پلاستیکی آن در دهانه راموئل، به آرامی آن را خارج می‌کردیم.

این روش در اولین گروه بیماران در ۲۷ مورد از ۳۷ (۷۳%) مورد موفقیت آمیز بوده و عارضه مهمی برای بیماران نداشته است.

در شرایطی که سیستوسکوپ در دسترس نیست، می‌توان خارج کردن کاتتر حالب با راهنمایی معاینه مهبلی را در برخی زنان مسن انجام داد. بهترین نتایج زمانی حاصل می گردد که مثانه نیمه پر و بیمار دارای واژینیت آتروفیک و فاقد سیستوسل باشد

منبع : jims

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک