post_image
دیورتیکول مجرا

دیورتیکول مجرای ادراری از عوارض نسبتاً نادر در مجرا است که به دو علت مادرزادی و اکتسابی ایجاد می گردد. مطابق آمار منتشر شده از مراکز عملی جهان ، روز به روز بر تعداد تشخیص دیورتیکول مجرای ادراری افزوده می گردد که به نظر می رسد علت تشخیص دیورتیکول مجرای ادراری پیشرفت وسایل تشخیصی است.
- وجود برجستگی نرم و کیستیک در مسیر مجرای ادراری که در ضمن ادرار کردن بزرگتر می شود و بر حجم آن در صورتی که قسمت قدامی مجرا ضمن میکسیون با دست گرفته شود ، افزوده می گردد و در موقع فشار بر روی آن مقداری ادرار و یا محلول چرکی خارج می گردد، علامت وجود دیورتیکول مجرای ادرار است. با این همه تشخیص قطعی و چگونگی وضع و موقعیت دیورتیکول مجرای ادراری مبتنی بر اورتروگرافی و اورتروسیستوگرافی میکسیونل می باشد که حجم و بزرگی و موقعیت و چگونگی دیورتیکول را مشخص می سازد.
- وجود تومورهای بدخیم در داخل دیورتیکول و وجود سنگ یا سنگ های متعدد در داخل آن از مراکز مختلف علمی جهان گزارش شده است.
- بیمار با داشتن ۱۵ عدد سنگ در داخل دیورتیکول مجرای ادراری از موارد نسبتاً نادر و حالب دیورتیکول سنگ دار مجرای ادرار است.

منبع : دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک