post_image

بى اختیارى ادرارى به دلایل مختلفى از جمله وجود بیمارى دیابت، علل عصبى که مربوط به سیستم ناحیه مجارى ادرارى است، فشار داخل شکم و زایمان هاى طبیعى ایجاد مى شود.
بى اختیارى ادرارى مشکل جدى است که باعث شکایت بسیارى از بیماران مى شود بى اختیارى ادرارى دلایل مختلف و درمان هاى متفاوتى دارد که متناسب با علت بروز آن فرق مى کند.
چنانچه بى اختیارى در میان سالى ایجاد شود، ناشى از اثرات هورمونال و زایمان هاى طبیعى است که با ضعف و شل شدن عضلات لگن به وجود مى آید. در این حالت، این مشکل با یک عطسه یا سرفه و فشار ناگهانى که به لگن وارد مى شود، خود را نشان مى دهد.
در مواردى که بى اختیارى ادرارى فرد صرفا در اثر افزایش فشار داخل شکم باشد مى توان با آموزش ورزش هایى که باعث تقویت عضلات کف لگن مى شود تا حدودى از این مشکل پیشگیرى کرد، در مواردى که با این اقدامات بهبود حاصل نشد، مى توان از روش هاى درمانى، دارویى و جراحى براى کنترل وضعیت بیمار استفاده کرد.
این مشکل ممکن است به علل عصبى مربوط به سیستم عصبى ناحیه مجارى ادرارى به وجود آید، در این صورت بیماران سیستم عصبى همچون بیماران M.S که دچار آسیب هاى طناب نخاعى شده اند باید یک ارزیابى کامل نزد پزشک متخصص انجام دهند.

بى اختیارى ادرارى در افراد دیابتى

  در این افراد به علت اثراتى که افزایش قند خون روى سیستم عصبى ناحیه ادرارى دارد، مى تواند با اختلال در کارکرد مثانه، منجر به بى اختیارى ادرارى شود که لازم است در این زمینه نیز اقدامات کامل جهت تشخیص و درمان به عمل آورد. دکتر مقصودى در پایان به افرادى که با مشکل بى اختیارى ادرارى مواجه هستند، توصیه کرد تا جهت ارزیابى و درمان این مشکل به متخصص اورولوژى ( متخصص بیمارى هاى کلیه و مجارى ادرارى ) مراجعه کنند.

منبع : تبیان

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک