post_image

دیالیز خونی

دیالیز خونی در حقیقت یک نوع تصفیه خون است و در هر نوبت دیالیز حدود lit120 برای هر مریض استفاده می شود . محلول های دیالیز حاوی سدیم ، کلسیم ، پتاسیم و بیکربنات می باش . این مواد با lit 120 آب مخلوط می شود و محلولی با رقتی مشخص به وجود می آورند که وارد دستگاه دیالیز می شود . پس در یک سمت دستگاه دیالیز خونی و سمت دیگر محلول مورد نظر می باشد . براساس قانون انتشار و بدون صرف انرژی  سموم از بدن به دستگاه منتقل می شود اما همه سموم عبور نمی کنند و تنها سمومی که سایز کوچک دارند می توانند عبور کنند پس در دیالیز همه ی سموم از بدن پاک نمی شود و سموم با سایز بزرگتر مثل بتا ۲ میکروگلبولین (β۲  microglubolin) در بدن تجمع می یابند .

پدیده همودیالیز براساس انتشار است .

دیالیز صفاقی

اوایل دیالیز صفاقی را فقط مخصوص موارد حاد می دانستند . به طور مثال بیمار در ARF دچار هایپوکالمی و اسیدوز است ، می توان از این روش استفاده کرد . یا در مناطقی که دستگاه دیالیز نباشد یا جراحی نباشد تا کاتتر در بدن بیمار بگذارد ، از دیالیز صفاقی باید استفاده کرد . در کل دیالیز صفاقی امروزه دو نوع دارد یک نوع حاد  و دیگری مزمن . که در حال حاضر خیلی از نوع حاد استفاده نمی کنند . مگر در بیماری که MI کرده به ایسکمی دارد و فشارش هم پایین افتاده و کراتینین او نیز بالا رفته است .

دیالیز صفاقی برای فردی باید استفاده شود که هیچ گونه تروما یاعلائم جراحی در شکم نداشته باشد .

بیشترین موارد استفاده از دیالیز صفاقی حاد ، در اطفال است .

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یکTagged with: