روشهای جراحی بسته پروستات

اعمال جراحی پروستات کلا به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: اعمال جراحی باز و اعمال جراحی بسته. در عمل جراحی باز، شکم و مثانه بیمار باز شده و پروستات بزرگ شده خارج می گردد.

اعمال جراحی بسته انواع زیادی دارند که مهمترین آنها به قرار زیر هستند:
۱٫ تراش پروستات از راه مجرا:

 در این روش توسط وسایلی پروستات بیمار از راه مجرا تکه تکه تراشیده شده و خارج می گردد. آن روش استاندارد جراحی برای جراحی بزرگی خوش خیم پروستات محسوب می شود. ولی این عمل جراحی دارای محدودیتهائی است. اولا با آن نمی توان کل پروستات بزرگ شده را خارج کرد و مقداری از پروستات باقی می ماند. ثانیا این عمل جراحی دارای عوارضی است که هر قدر طول عمل جراحی بیشتر شود، میزان عوارض نیز بیشتر می گردد. باید عمل جراحی ظرف ۶۰-۴۵ دقیقه تمام شود. بنابراین پروستات بزرگ نمی توان با این روش عمل کرد. انتخاب این عمل بستگی به تجربه جراح دارد. تمامی پروستات بزرگتر از ۴۰ گرم را نمی توان از راه مجرا تراشید و بیماری بعدا عود می کند و بیمار متحمل دو بار عمل جراحی، دو بار هزینه و دو بار بیهوشی می شود.

۲٫ جراحی پروستات از راه مجرا توسط امواج میکرو Transurethral microwave therapy (TUMT) :

در این روش سوزنی را از راه مجرا وارد پروستات کرده و پروستات را تحت تشعشع امواج میکرو قرار می دهند. آن قسمت از پروستات که تحت تشعشع امواج میکرو قرار گرفته است، از بین رفته و بعدها کم کم می ریزد. چهار تا شش هفته طول می کشد تا پروستات از بین رفته دچار ریزش شود.

۳٫ از بین بردن پروستات از راه مجرا توسط سوزن Transurethral needle ablation (TUNA) :

 در این روش پس از وارد کردن سوزن مخصوی در پروستات توسط فرکانسهای رادیوئی پروستات گرم شده و به اصطلاح می میرد (دچار نکروز می شود). باید سوزن را در نقاط مختلف پروستات فرو کرد تا کل پروستات از بین برود.

۴٫ استفاده از لیزر:

برای اینکار از لیزرهای مختلف استفاده می شود. سه نوع لیزر در درمان بزرگی خوش خیم پروستات کاربرد دارند، آنها عبارتند از لیزر یاگ (Yag) لیزر هولمیوم (Holmium) و لیزر ک ت پ (KTP) که به لیزر نور سبز نیز مشهور است.
تمام روشهای بسته فوق به غیر از تراش پروستات از راه مجرا مصرف عامه ندارند و به اندازه تراش پروستات از راه مجرا موثر نیستند و فقط در تعدادی از بیماران بخصوص می توان از آنها استفاده کرد.

منبع: ۷سیب

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک