روش پیشگیری از زگیل تناسلی:

تا زمان بهبودی کامل زگیل آلت تناسلی باید از ارتباط جنسی خودداری شود زیرا احتمال انتقال زیاد است.

استفاده از کاندوم در سایرمواقع احتمال ابتلا را کاهش می دهد.

همچنین از خراشیدن و دستکاری زگیل آلت تناسلی باید پرهیز نمود چرا که موجب انتقال آلودگی شده ویا ممکن است عفونت ثانویه باکتریایی روی دهد.

رعایت بهداشت و تمیز وخشک نگه داشتن محل زگیل آلت تناسلی به بهبودی کمک می کند.

همچون سایر بیماریهای جنسی بهترین راه پشگیری از زگیل آلت تناسلی ، ارتباط جنسی معقول ومطمئن است.

واکسن جدیدی را که (FDA)سازمان تائید غذا و داروی آمریکا در سال ۲۰۰۶ برای پیشگیری از چهار گونه از ویروسهای زگیل به نام گارداسیلGardasilساخته شد، مورد تائید قرار داد که می توان آنرادر سه نوبت به فاصله ۶ ماه جهت پیشگیری از زگیل آلت تناسلی تزریق نمود.

( دیده شدن بیماری در کودکان‌ می تواند مطرح کننده ی احتمال سوءاستفاده‌ جنسی از کودکان باشد، اگرچه احتمال انتقال از مادر در هنگام تولد نیز وجود دارد.)

درمان زگیل آلت تناسلی:

روش درمان توسط پزشک اورولوژی و با توجه به محل درگیری و اندازه زگیل آلت تناسلی تعیین می شود.بسته به نظر پزشک اورولوژی درمان استفاده از داروهای موضعی مثل پودوفیلین، استفاده از کرایوتراپی ونیتروژن مایع، تا استفاده از لیزر یا جراحی متفاوت است.

پیگیری توسط آزمون پاپ اسمیدر خانمها باید به صورت جدی مد نظر قرار گیرد. ممکن است در این زمینه حتی به بررسیهای بیشترمانند نمونه گیری از بافت نیز نیاز باشد.درمان کامل زگیل آلت تناسلی توصیه می شود.

منبع: دکتر سخنی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک