post_image

روغن ماهی رشد سلولهای سرطان پروستات را کند می کند. رژیم غذایی کم چرب همراه با مکمل روغن ماهی می تواند رشد سرطان پروستات را تنها در طول چهار هفته کند نماید. بعد از بررسی نمونه های بافت گرفته شده از مردان دچار سرطان پروستات به این کشف دست یافته شد.

پیروی از رژیم غذایی کم چرب همراه با مکمل روغن ماهی در طول تنها چهار تا شش هفته کافی است تا رشد سلولهای سرطانی را کاهش دهد.

این تاثیر در مردانی که به رژیم غذایی قبلی خود بدون خوردن مکمل روغن ماهی ادامه دادتد، مشاهده نشد. رژیم غذایی کم چرب حاوی روغن ماهی تعداد سلول هایی را که به سرعت در بافت سرطانی در پروستات تقسیم می شوند، کاهش می دهد و این امری مهم است زیرا میانگین تقسیم سلولها ممکن است خبر از پیشرفت سرطان در آینده بدهد.

هراندازه میانگین تقسیم این سلولها کاهش یابد به همان اندازه هم فرصت گسترش سرطان در خارج از غدد پروستات کم می شود.

منبع : تبیان

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک