سرطان دستگاه ادراری

سابقه ثبت سرطان در جهان به حدود ۷۰ سال قبل باز میگردد اما در کشور ما در حدود ۱۰ سال پیش این امر صورت گرفت. ثبت سرطان از این جهت حایز اهمیت است که ما را برای برنامه ریزی در پیشگیری از بروز سرطان و مراقبت و درمان سرطان توانمند می کند.

در پژوهشی که پژوهشگران کشورمان در زمینه سرطان دستگاه ادراری تناسلی و مقایسه آن با داده های بین المللی انجام شده، آمده است؛ سرطان مثانه دومین (۶۸/۱۱ درصد) و سرطان پروستات سومین (۹۹/۷ درصد)سرطان شایع در مردان ایرانی است.البته این آمار بدون در نظر گرفتن سرطان پوست است.این آمار در زنان ایرانی به سرطان مثانه با جایگاه نهم( ۲/۳ درصد) میرسد.نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بروز سرطان مثانه و پروستات در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و پیشرفته صنعتی از شیوع کمتری برخوردار است. همچنین در ایران میزان مرگ ومیر ناشی از سرطان مثانه و پروستات و کلیه و عوارض ناشی از درمان سرطان به روشهای مختلف با میزان های مشابه در کشورهای نام برده شده مطابقت داشته است.

ولی بر سر اینکه سن بیمار چه تاثیری بر روند سرطان کلیه دارد بین متخصصان اختلاف نظر وجود دارد. چندتن از پژوهشگران کشور طی ۱۸ سال با بررسی ۳۷ بیمار که برای درمان سرطان کلیه تحت عمل جراحی قرار گرفته اند متوجه شدند سرطان کلیه در افراد جوان مهاجم تر است ولی درمان در این گروه نشان می دهد که سن هنگام تشخیص اثر مهمی بر طول عمر دارد.

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک