سرطان رحم
بررسی شیوع سرطان رحم بدنبال پیوند کلیه

طی بررسی های انجام گرفته مشخص شده که گیرندگان پیوند کلیه استعداد بیشتری برای ابتلا به سرطان دارند و در واقع یکی از عوارض پیوند کلیه در خطر سرطان قرار گرفت است. بروز کلی سرطان ها در بیماران پیوندی ۱۰۰ برابر جمعیت عمومی است. سرطان های سیستم ادراری و سرطانهای دستگاه تناسلی بخصوص دستگاه تناسلی زنان جز شایعترین سرطان های پس از پیوند کلیه می باشند.

در این بررسی زنان متاهل پیوند کلیوی از سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۲ مورد مطالعه قرار گرفتند.این زنان متوسط سنی ۳۹ سال داشتند و از عمل آنها ۵ سال میگذشت.” ۸۱ بیمار تحت درمان سه دارویی ایمونوساپرسیو و ۴ بیمار تحت درمان دو دارویی بودند. با گرفتن شرح حال هدف دار، معاینه فیزیکی دستگاه تناسلی انجام شده و سپس پاپ اسمیر تهیه می شد. نتایج سیتولوژی بر اساس سیستم Bethesda گزارش می شد.
در هیچکدام از بیماران در معاینه فیزیکی ضایعات تومورال ناحیه ولوو و واژن دیده نشد. در ۵۰ بیمار گردن رحم نرمال، ۱۸ بیمار گردن رحم آتروفیک، ۵ بیمار سرویست حاد، یک بیمار ضایعات پولیپوئید روی سطح خارجی گردن رحم و مابقی بیماران علایمی دال بر وجود سرویست مزمن داشتند. پاپ اسمیر در ۵۳ بیمار نرمال و در ۳۲ بیمار تغییرات خوش خیم واکنشی را نشان می داد و در هیچ بیماری ضایعات داخل اپی تلیال با درجه پایین و یا بالا و یا سرطان گزارش نشد.”
با توجه به نتایج مشخص شد : “تفاوت قابل ملاحظه ای در شیوع سرطان رحم در این بیماران با سایر مطالعات وجود دارد بدلایل متعددی شامل تعداد بیماران مورد مطالعه، زمان پیگیری، کمتر بودن فاکتورهای خطر جمعیت عمومی برای ابتلا به سرطان رحم ، تفاوت در عوامل محیطی، نژادی، ژنتیکی و ویروس های سرطانزا باشد.”

 

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک