سرطان کلیه

سرطان کلیه با نام های دیگری همچون هیپرنفروما،آلوئولار کارسینوما، Clear cell Carcinoma ،آدنوکارسینوم کلیه و تومور Grawitz نیز خوانده می شود.

علایم سرطان کلیه

الف: تریاد کلاسیک

۱)درد پهلو

۲)توده فلانک

۳)هماچوری(شایعترین تظاهر)

میباشد هرجند هرسه با هم در ۱۰-۷% موارد وجود دارد و نشانه ی تومور پیشرفته (Stage بالا)است.

ب: سندرم های پارانئوپلاستیک

۱)اریتروسیتوز به دلیل افزایش اریتروپویتین

۲)هیپرکلسمی به دلیل افزایش هورمون شبیه  پاراتورمون

۳) فشار خون بالا به دلیل افزایش رنین

۴)سندرم کوشینگ

اتیولوژی و پاتولوژی

۸۵%سرطان کلیه تومورهای بدخیم اولیه ی کلیه را تشکیل می دهد.این تومور در مردان سیاه پوست بیشتر دیده می شود ودر نژاد آسیایی کمترین میزان شیوع را دارد.

علت تشکیل این نوع تومور مشخص نیست ولی ریسک فاکتور های مهم

۱)سیگار         ۲)زمینه ی ارثی و فامیلی

نوع فامیلی و ارثی اوتوزومال غالب است و از طریق کروموزوم۳و۸ منتقل می گردد.مثالها:

»بیماری Von Hipple Lindau نوعی سندرم سرطانی خانوادگی است که با همانژیوبلاستومای مخچه ،آنژیومای شبکیه، سرطان کلیه دوطرفه همراه است.

»کارسینوم پاپیلاری ارثی کلیه نیز با تومور های متعدد ودوطرفه کلیوی همراه است.

۳)برخورد های محیطی و شغلی

انواع پاتولوژیک سرطان کلیه

منشا سرطان کلیهاز توبول پروگزیمال است:

۱)Clear cell type (هایپر نفروما)

۲)پاپیلاری

۳)کروموفوب

۴)اندوکرین

۵)Collecting duct :بسیار خطرناک

۶)طبقه بندی نشده

سرطانهای کلیه  تومورهای عروقی هستند وشایع ترین محل متاستاز سرطانهای کلیه ،ریه است.

تشخیص سرطان کلیه

بهترین روش تصویربرداری در تومور کلیه CT scan با ماده ی حاجب است.

یک قانون کلی داریم: توده یا mass کلیوی که با تزریق کنتراست،Enhance شود باید تومور کلیه(RCC) در نظر گرفته شده و درمان لازم انجام شود مگر اینکه خلافش ثابت شود.(دیگر بیوپسی و نمونه برداری با سوزن  لازم نیست چود s مرحله  تومور با این کار بالا می رود.

بعد از تشخیص اقدام بعدی بررسی برای وجود متاستاز

می باشد. رادیوگرافی قفسه سینه و آزمایشات کبدی می گیریم.در صورتی که درد استخوان و الکالن فسفاتاز بالا باشد اسکن استخوان باید انجام شود.

مراحل سرطان کلیه

T1:تومور کوچکتر از ۷cm ومحدود به کلیه

T2:تومور بزرگتر از ۷cm ومحدود به کلیه

T3a:تهاجم به آدرنال

T3b:ترومبوز ورید کلیه و ورید اجوف تحتانی

T3c:ترومبوز ورید هپاتیک و وریدهای بالای دیافراگم

T4:خارج فاسیای ژورتا است

درمان سرطان کلیه

درمان انتخابی تومور محدود به کلیه رادیکال نفرکتومی است که در آن تمام محتویات داخل کپسول ژورتا شامل غدد آدرنال،نیمه ی فوقانی حالب و غدد لنفاوی ناحیه ای برداشته می شود(اگر تومور پل تحتانی کلیه را گرفته باشد الزامی در خارج کردن آدرنال وجود ندارد)

»رادیکال نفرکتومی در Stage4 بی فایده است.

اندیکاسیون partial nephrectomy:

1)تومور در کلیه ی منفرد باشد

۲)تومور دو طرفه ی کلیه

۳)تومور کوچکتر از ۴cm

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک