post_image

سندرم اورترال در زنان

 اورتریت :

غالباًدر افراد فعال از نظر جنسی و معمولاً در مردان رخ می دهد . علائم این عفونت شامل درد در هنگام ادرار و سوزش حین ادرار کردن هستند و عموماً مقداری ترشح نیز در مجرای پیشابراه وجود دارد .تشخیص آزمایشگاهی شامل رنگ آمیزی گرم ترشحات پیشابراه که در اغلب مردان مبتلا به سوزاک علت اورتریت را مشخص می کند .

علایم سندرم اورترال در زنان

تظاهرات بالینى بیماران معمولاً با اورتریت علامت‌دار، عمدتاً سوزش ادرار و پیوری، مراجعه مى‌کنند.

 علت سندرم اورترال در زنان

اتیولوژى این سندرم توسط .N گونوره و .C تراکوماتیس و HSV ایجاد مى‌شود.

 تشخیص سندرم اورترال در زنان

تشخیص اشریشیاکولى یا سایر پاتوژن‌هاى شایع اداراى به مقدار ۱۰ به توان ۲ یا کمتر در میلى‌لیتر در کشت ادرار وجود دارند. جوان بودن، وجود بیشتر از یک شریک جنسی، وجود یک شریک جنسى جدید، یا وجود سرویسیت موکوسى چرکى (MPC) همراه، بیانگر منشاء آمیزشى بیمارى است.

در بیمار مبتلا به سندرم اورترال اگر به تجویز آنتی بیوتیک ها پاسخ دهد باید سیر درمان وی راکامل کرد در غیر اینصورت اگر علائم پیوری پا برجا بماند باید بیمار تحت درمان ۷ تا۱۰ روزه با تتراسیکلین قراربگیرد .

منابع :ویستا و تاجیک

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک