post_image

اهمیت سنگ این است که اگر در سیر سیستم ادراری گیر کند باعث می شود که ادرار به خوبی تخلیه نشود و عدم تخلیه کامل ادرار در حقیقت می تواند کانون عفونت برای بیمار محسوب شود . این عفونت می تواند به تمام سیستم های دیگر بدن صدمه بزند و گاهی اوقات باعث عفونت سیستمیک در بدن شود که برای بیمار بسیار خطرناک است .

سنگ ممکن است به قطعات کوچکتر شکسته شود و یا در داخل حالب گیر کند و ایجاد انسداد کند بیشتر سنگ‌ها وقتی وارد حالب می‌شوند کوچک هستند و توانایی خارج شدن از طریق جریان ادرار را دارند ولی در صورتیکه سنگ بزرگ باشد در حالب گیر کند ایجاد انسداد می‌کند.

درمان سنگ حالب

  • اورتروسکوپی سنگ حالب

در این روش هیچ برش جراحی داده نمی‌شود. در این روش جراح یک وسیلۀ نوری که اورتروسکوپ نامیده می‌شود از طریق پیشابراه و مثانه، وارد حالب می‌کند.و محل سنگ را پیدا کرده بوسیلۀ ابزار سبد مانندی آنرا خارج می‌کند و یا توسط وسیله‌ای که امواج شوکی ایجاد می‌کند سنگ فوق را خرد می‌کند.یک لوله و یا استنت را جراح ممکن است برای چند روز برای برقراری جریان ادراری در حالب قرار دهد.

منبع : گیلان و دکتر وریانی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک