دستگاه ادراری از چند بخش اصلی تشکیل شده است:

۱)      کلیه ها که وظیفه آنها تولید ادرار است .

۲)       لگنچه که ادار پس از تولید شدن وارد آن میشود ومحل ایجاد اغلب سنگهای ادراری است سنگهای لگنچه معمولا باعث ایجاد درد نمیشوند مگر اینکه راه لگنچه را مسدود نمایند.

سنگ لگنچه

زمانی که سنگ کالیس نتواند از محل اتصال حالب به لگنچه عبور کند،‌ در این مکان سنگ لگنچه نامیده می‌شود.حال میخواهیم بدانیم سنگ کالیس کجاست و چگونه است , با توجه به عکس و مطالب زیر بیشتر با آن آشنا شوید.

سنگ کالیس

گاهی سنگ در ابتدای مجرای کالیس ایجاد می‌شود و حرکتی هم ندارد. این نوع سنگ معمولا بدون درد است و به همین علت در عکس‌برداری‌هایی که به هدف دیگری انجام می‌شوند، کشف می‌شود. اما اگر این سنگ حرکت کند و موجب انسداد گردن کالیس شود، ایجاد عفونت می‌کند.

  • کالیس‌های فرعی، لوله‌هایی هستند که ادرار را دریافت می‌کنند و از به هم پیوستن آنها کالیس‌های اصلی و در نهایت میزنای (حالب) ساخته می‌شود.

منبع : پاپوبلاگ و آفرینش

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک