post_image

بررسی اثر عرق خارشتر بر دفع سنگ های حالب

این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار یک سو کور(Randomized controlled single blind clinical trial) ازاول مهر ماه ۱۳۸۸ تا آخر اسفند ۱۳۸۸ بر روی ۱۰۰ بیمار مبتلا به رنال کولیک با سنگ حالب کوچکتر از ۶ میلی متر، بعد از گرفتن رضایت‌نامه آگاهانه (بر اساس فرم رضایتنامه کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک) انجام می شود. کلیه بیماران تحت درمان با قرص هیدروکلروتیازید ۲۵ میلی گرم در روز، کپسول تامسولوسین ۴/۰ میلی گرم در روز و ضد درد قرار می گیرند و به صورت تصادفی ساده به نیمی از بیماران عرق خارشتر (مجتمع صنعتی و تحقیقاتی کاربردی فراورده های طبیعی پادینا، مشهد) روزانه ۱۵۰ سی سی در ۳ دوز منقسم نیز داده می شود. همه بیماران ۲ هفته بعد، مجدداَ کنترل شده و مواردی که در این مدت سنگ بیمار از محل قبلی نزول نکرده، دچار هیدرونفروز پیشرونده و یا علائم شدید و غیر قابل تحمل شده باشند، به عنوان شکست درمان طبی تلقی می شوند. در غیر از این صورت بیماران تا حداکثر ۲ هفته دیگر نیز پیگیری می گردند. در صورتی که در پایان هفته ۴ ذکر شده، سنگ دفع نشده بود، به عنوان عدم دفع سنگ در پایان درمان طبقه بندی خواهند شد. فراوانی دفع سنگ و زمان لازم برای آن در دو گروه مقایسه خواهد شد.

 عرق خارشتر و دفع سنگ های حالب

معیارهای ورود به مطالعه: داشتن سنگ حالب با قطر کمتر و یا مساوی ۶ میلی متر، نداشتن هیدرونفروز شدید، سن بالای ۲۰ سال و کمتر از ۶۰ سال، نداشتن UTI یا تب بر اساس آزمایش ادرار و علایم بالینی، نداشتن بیماری کلیوی شناخته شده بر اساس تاریخچه و آزمایشات اولیه، نداشتن محدودیت مصرف آب به علت بیماری زمینه ای، نداشتن سنگ ۲ طرفه حالب، تک کلیه نبودن، نداشتن سابقه حساسیت شناخته شده به ترنجبین یا عرق خارشتر، عدم بارداری، وزن بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم معیارهای خروج: عدم تمایل بیمار به ادامه شرکت در مطالعه، عدم پیگیری بیمار، بروز هیدرونفروز پیش رونده در حین پیگیری، بروز تب یا عفونت ادراری در حین پیگیری، بروز کولیک های مکرر و غیر قابل تحمل در حین پیگیری، بروز واکنش های حساسیتی یا ناخواسته نسبت به درمان

منبع : irct

 

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک