post_image

• وجود خون در ادرار

در صورتیکه مقدار آن زیاد باشد، با چشم غیر مصلح قابل رویت بوده و در مقادیر کم در آزمایش ادرار مشخص می شود.

• سوزش ادرار

می تواد در ابتدا و یا انتها و یا در میانه ادرار کردن احساس شود.

• تکرر ادرار

می تواند روزانه و یا در شب باشد.

• کاهش جریان ادرار

می تواند همراه زور زدن در هنگام ادرار کردن و نیز طولانی تر شدن زمان ادرار کردن باشد.

• بی اختیاری ادراری

انواع بی اختیاری ادراری

    o بی اختیاری در افراد مسن
o بی اختیاری در زنان
o بی اختیاری در اثر بیماری های نخاعی و عصبی
o بی اختیاری در اثر اعمال جراحی
o شب ادراری در اطفال
o بی اختیاری در اثر مصرف بعضی داروها

منبع : eswl

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک