علائم بیماری های اورولوژیک

• وجود خون در ادرار: در صورتیکه مقدار آن زیاد باشد، با چشم غیر مصلح قابل رویت بوده و در مقادیر کم در آزمایش ادرار مشخص می شود.
سوزش ادرار: می تواد در ابتدا و یا انتها و یا در میانه ادرار کردن احساس شود.
تکرر ادرار: می تواند روزانه و یا در شب باشد.
• کاهش جریان ادرار: می تواند همراه زور زدن در هنگام ادرار کردن و نیز طولانی تر شدن زمان ادرار کردن باشد.
بی اختیاری ادراری: تقسیم بندی های متنوعی دارد که شامل
o بی اختیاری در افراد مسن
o بی اختیاری در زنان
o بی اختیاری در اثر بیماری های نخاعی و عصبی
o بی اختیاری در اثر اعمال جراحی
o شب ادراری در اطفال
o بی اختیاری در اثر مصرف بعضی داروها

منبع: دکتر کیانی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک