مقایسه عوارض جراحی PCNL و جراحی باز

مقایسه عوارض جراحی PCNL و جراحی باز

عوارض جراحی PCNL

یعنی خارج کردن سنگ کلیه از راه سوراخ کوچک پوست PCNL

سنگ کلیه یک بیماری شایع دستگاه اداری است. در گذشته تمام موارد سنگ های بزرگ کلیه بروش عمل جراحی بازو با ایجاد شکاف وسیع در ناحیه پهلو یا شکم درمان می شدند ودر این روش بیماران تا چند ماه از درد محل برش جراحی و عوارض ناشی از آن مثل فتق محل عمل شکایت داشتند ولی با ابداع روشهایی مثل سنگ شکنی با امواج صوتی برای سنگهای کوچکتر از ۲cm وروش pcnl برای سنگهای بزرگتر از ۲cm اکثر سنگ های کلیه را براحتی و بدون شکاف وسیع پهلو می توان درمان نمود.

خلاصه مراحل جراحی PCNL

برای جراحی بسته، بیمار بیهوش کامل می شود، یک برش حدود ۲-۳ سانتی متر در پشت یا پهلو ایجاد می گردد واز طریق این برش یک دوربین وارد کلیه شده وسنگ را با سنگ شکن خرد و خارج می نماید.

روش استاندارد طلایی در درمان سنگ های شاخ گوزنی جراحی باز است و سایر روش های درمانی با آن مقایسه می شوند. روش های نوین آندوارولوژی در درمان سنگ های شاخ گوزنی تاثیر بیشتر داشته و کمتر تهاجمی هستند.

عوارض PCNL  با جراحی باز

۱۲۰ فرد مبتلا به سنگ شاخ گوزنی بستری در مرکز آموزشی – درمانی رازی در سال های ۸۶-۱۳۸۴ بررسی شدند و اطلاعات لازم از قبیل سن، جنس، نوع درمان، عوارض حین و پس از عمل جراحی (شامل اوروپاتی انسدادی، هماتوری شدید، عفونت زخم و نشت ادرار)، میزان پاک سازی سنگ و مدت بستری بیماران از پرونده ها استخراج شد و نتایج به کمک T-test و chi- square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۱۲۰ بیمار دچار سنگ شاخ گوزنی بررسی شدند که در ۶۰% آنها (۷۲ بیمار) درمان به روش PCNL  و در ۴۰% دیگر (۴۸ بیمار) جراحی باز انجام شد. عوارض حین عمل جراحی در ۱۸٫۸% بیماران درمان شده به روش PCNL و در ۱۳٫۹% گروه جراحی باز اتفاق افتاد. بیشترین عارضه خون روی نیازمند به انتقال خون بوده است. عوارض پس از عمل جراحی در ۴٫۲% بیماران درمان شده به روش جراحی باز و در ۱۲٫۵% گروه PCNL  بروز کرد که بیشترین آنها مربوط به نشت ادرار، عفونت زخم، هماچوری نیازمند انتقال خون و اوروپاتی انسدادی بود. متوسط مدت بستری در بیماران درمان شده به روش ۳٫۹۳±۱٫۷۶ PCNL  و در جراحی باز ۵٫۰۸±۲٫۴۲ روز و میزان پاکسازی سنگ در بیماران درمان شده %۸۱٫۹ PCNL و در جراحی باز ۹۱٫۶% بوده است.
نتیجه گیری:

PCNL  مزیت های درمانی از قبیل مدت کوتاه تر بستری بیمار دارد که باعث شده گام اول درمان در بیشتر بیماران دچار سنگ کلیه شاخ گوزنی باشد.

منبع : sid و دکتر وریانی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک