post_image

آوای قرآن، شفابخش است نتایج یک پژوهش علمی نشان می دهد: آوای قرآن تأثیر مثبتی بر درمان ناباروری زوجین دارد.

در این پژوهش که با هدف بررسی صدا درمانی بر موفقیت تلقیح داخل رحمی انجام شده، آمده است که ۳۲۷ زوج نابارور متقاضی انجام مراحل ابتدایی عمل تلقیح داخل رحمی یا IUI* به صورت تصادفی در سه گروه قرآن، موسیقی و شاهد تقسیم و بررسی شدند.

در این تقسیم بندی، ۱۱۰ نفر با صوت قرآن، ۱۰۵ نفر با موسیقی و ۱۱۲ نفر به عنوان شاهد(یعنی بدون استفاده از روش خاصی) مراحل درمان را گذراندند.

نتایج این پژوهش از وجود ارتباط معناداری میان پاسخ مثبت به آزمایش ها در بخش های مختلف درمان را در گروه گوش کننده به قرآن نشان داده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که در گروه قرآن از میان ۱۱۰ نفر شرکت کننده در آزمون های باروری، ۱۸ مورد پاسخ مثبت به درمان در هر سیکل (IUI) دیده شده است.

این در حالی است که در گروه گوش کننده به موسیقی از میان ۱۰۵ نفر تنها ۱۰ مورد پاسخ مثبت و در گروه شاهد از میان ۱۱۲ نفر، تنها ۶ مورد پاسخ مثبت به این آزمون ها یافت شده است.

منبع : تبیان

 

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک