post_image

  کیست های کلیه

بهتر است در مورد انواع کیست های کلیه و نکات لازم در این مورد آشنا شوید.

کیست کلیه عبارتست از تجمع و جمع شدن مایع ادرار در قسمتی از کلیه و

انواع کیست کلیه

کلیه پلی کیستیک

یک نوع از کیست کلیه ارثی بوده و به نام بیماری پلی کیستیک است که در این صورت دو کلیه پر از کیست های زیادی مانند خوشه انگور می شود در این نوع کیست کلیه در صورت وجود داشتن سابقه خانوادگی، بعد از سن بلوغ در فرد ظاهر می شود که لازم است افرادیکه در خانواده سابقه این نوع کیست را دارند سالیانه سونوگرافی و کنترل پزشک متخصص صورت گیرد و کلیه پلی کیستیک در صورت درمان نشدن به موقع می تواند به احتمال بسیار زیاد سبب نارسایی کلیه سپس دیالیز و پیوند کلیه شود

کلیه مولتی کیستیک

 مولتی کیستیک بوده که مادرزادی است یعنی وقتی نوزاد متولد می‌شود در او وجود دارد در این نوع کیست یک کلیه سالم بوده اما می‌تواند کلیه دیگر را از کار بیندازد بنابراین در این نوع کیست باید پس از تولد و همان اوایل به دنیا ‌آمدن فرزند سونوگرافی و کنترل و درمان توسط پزشک متخصص صورت بگیرد.

کیست های ساده کلیه

کیست های ساده نوع دیگر از انواع کیست ها بوده که به طور معمول پس از سن پنجاه سالگی در کلیه پیش می‌آید که می تواند به صورت تکی یا چندتایی در کلیه ایجاد شود و فعالیت کند این نوع کیست به طور معمول نیاز به درمان خاصی ندارد مگر اینکه باعث عفونت خونریزی کلیه و یا فشار بر روی قسمتهای فعال کلیه ایجاد کند و یا در مواردی که تغییرات سرطانی در کلیه ایجاد کند که البته ایجاد تغییرات سرطانی بسیار نادر است.

در این نوع کیست ساده که پس از پنجاه سالگی ایجاد می شود به طور معمول افراد به دلیل دیگری به پزشک مراجع می‌کنند و مشخص می شود که فرد دچار این نوع کیست شده است و در صورتی که سبب خونریزی ، عفونت و فشار بر روی قسمتهایی از کلیه ایجاد شود و یا در موارد بسیار نادر سبب تغییرات سرطانی شود باید درمان صورت بگیرد و چند وقت یکبار هم سونوگرافی انجام شود که البته لازم به ذکر است توصیه و صلاحدید پزشک در رابطه با زمان سونوگرافی و کنترل این نوع کیست بسیار ضروری است.

منبع :afkarnews

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک