post_image

لیتاتومی (به انگلیسی: Lithotomy)‏ عمل جراحی جهت خارج سازی سنگ‌های تشکیل یافته در داخل ارگان‌های تو خالی بمانند کلیه (سنگ کلیه)،مثانه (سنگ مثانه)، کیسه صفرا (سنگ کیسه صفرا) که می‌تواند از راه مجاری دستگاه ادراری خارج شوند.
روش‌های فراوانی جهت سنگ شکنی وجود دارد که لیتوتریپسی (خرد شدن سنگ) یکی از این روشهاست. در این روش سنگ به تکه‌های متعدد شکسته می‌شود.

روش‌های سنگ‌شکنی مجاری ادراری

سنگ شکنی ادراری خارج بدنی با امواج شوک

شکستن سنگ توسط امواج مستقیم شوک

سنگ شکنی ادراری اولتراسونیک

تجزیه سنگ‌های مجرای ادراری که در حالب قرار دارند.

سنگ شکنی ادراری الکتروهیدرولیک

تجزیه سنگ‌های مجاری ادراری در مثانه و توسط امواج ضربه‌ای الکتروهیدرولیک

منبع: پرسیار

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک