post_image

دفع ارادی ادرار به یکپارچگی راه های ارتباطی نخاع که به مغز می رسند و مرکز دفع ادرار نخاع وابسته است. فرمان های صادر شده از مغز برای تخلیه باعث شل شدن و باز شدن دریچه می شود در حالی که فرمان های مغز برای نگه داشتن ادرار موجب بسته ماندن دریچه می شود. در ام اس راه های بین مرکز رفلکسی و مغز ممکن است دچار آسیب یا تخریب شوند و در نتیجه دامنه ای از مشکلات ایجاد گردد. ویژگی های خاص این مشکلات به منطقه آسیب دیده بستگی دارد. برای مثال اگر ارتباطات بین مرکز رفلکس و مغز بطور شدیدی آسیب ببیند ممکن است مرکز رفلکس بطور مستقل کنترل تخلیه ادرار را به عهده بگیرد و زمانی که مثانه پر شود فرمان تخلیه خودبخودی آن را صادر کند. شایعترین مشکلات مثانه ای ناشی از ام اس تکرر ادرار،میل اجباری ناگهانی به ادرار کردن،نشت قطره ای ادرار،بی اختیاری و تردید در دفع است.

تکرر: افزایش در تعداد مرتبه های دفع ادرار در روز که ممکن است در بعضی افراد به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه یکبار و اغلب با مقدار کم دفع ادرار صورت بگیرد. تکرر ادرار به سرعت تولید ادرار و توانایی مثانه برای نگهداری ادرار بستگی دارد.

میل اجباری ناگهانی به ادرار کردن: احساس اجبار به تخلیه بلافاصله مثانه است.

منبع: ام اس ایرانی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک