نقش ماهیچه ها در ادرار کردن چیست؟

مثانه شما شبیه یک بالن است ، وقتی ادرار را در خود ذخیره می کند منبسط می شود و وقتی که ادرار می کنید منقبض می گردد.در مردان و زنان از پایین مثانه، لوله ای به نام پیشابراه ادرار را به سمت بیرون بدن هدایت می کند.ماهیچه دترسور در پشت مثانه آرام و بدون حرکت است ،زمانی که مثانه شما از ادرار پر می شود و وقتی که ادرار می کنید منقبض می گردد.ماهیچه های کف لگن از مثانه محافظت می کنند و پیشابراه را بسته نگه می دارند.ماهیچه های حلقه مانند که اسفنکتر نامیده می شوند، پیشابراه را بسته نگه می دارند تا اینکه ادرار از مثانه قبل از اینکه شما آماده باشید خارج نشود.در فردی که مبتلا به بی اختیاری ادرار است ماهیچه دترسور بیش فعال است و ماهیچه کف لگن ضعیف می باشد و همین امر باعث نشت تصادفی ادرار از مثانه می شود.چندین سیستم در بدن باید با همدیگر کار کنند تا مثانه را کنترل کنند:
• ماهیچه های کف لگن که مثانه را در جای خود نگه می دارند.

• ماهیچه های اسفنکتر که پیشابراه را بسته نگه می دارند.

• ماهیچه های مثانه آرام هستند ، وقتی که مثانه از ادرار پر می شود و وقتی که زمان ادرار کردن فرا می رسد منقبض می شوند.

• زمانی که مثانه پر شده است ، اعصاب پیامهایی را از مثانه به مغز می برند.

• وقتی که زمان ادرار فرا رسیده است ،اعصاب پیامهایی را از مغز به مثانه می آورند.

• هورمونها کمک می کنند تا سطح داخلی مثانه و پیشابراه سالم بماند.

مشکلات کنترل مثانه وقتی شروع می شوند که یکی از مولفه های فوق به درستی کار نکند.

 منبع:آتیه

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک