post_image

پزشکى هسته اى شاخه اى از علم پزشکى است که در آن از مواد رادیواکتیو براى تشخیص و درمان بیمارى استفاده مى شود. مواد رادیواکتیو مورد استفاده یا رادیو ایزوتوپ هستند و یا داروهایى که با مواد رادیو ایزوتوپ نشاندار شده اند. داروى رادیواکتیو، در روش هاى تشخیصى مواد رادیواکتیو به بیمار تزریق مى شود و میزان اشعه تایید شده، از بیمار اندازه گیرى مى شود. اکثر روش هاى تشخیصى به کمک یک دوربین اشعه گاما، توانایى تشکیل تصویر را دارند. در موارد استفاده درمانى، مواد رادیواکتیو براى درمان مورد استفاده قرار مى گیرند مثل استفاده از ید ۱۳۱ (۱۳۱- I)در تشخیص و معالجه کم کاری و یا پر کاری تیروئید مورد استفاده قرار می گیرد.

 موارد زیر از مصادیق تکنیک های هسته ای در علم پزشکی است

۱- تهیه و تولید کیتهای رادیو دارویی جهت مراکز پزشکی هسته ای

۲- تهیه و تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آنها

۳- تهیه و تولید کیت های هورمونی

۴- تشخیص و درمان سرطان پروستات

۵ـ – تشخیص سرطان کولون ، روده کوچک و برخی سرطانهای سینه

۶- تشخیص محل تومورهای سرطانی و بررسی تومورهای مغزی ، سینه و ناراحتی وریدی

۷- تصویر برداری بیماری های قلبی ، تشخیص عفونت ها و التهاب مفصلی ، آمبولی و لخته های وریدی

۸- موارد دیگری چون تشخیص کم خونی ، کنترل رادیو داروهای خوراکی و تزریقی و غیره

۹- بهداشت و ایمن سازی محصولات دامی و خوراک دام، بیماری های دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد دام و…

۱۰- کاربرد گسترده در صنایع غذایی به منظور از بین بردن ویروس های گیاهی و غذایی، کاهش میزان آلودگی میکروبی و…

 در دو قسمت مواد رادیواکتیو و پرتوها نقش دارند.یکی در بخش تشخیص و دیگری در بخش درمان.انرژی هسته ای در بخش استریلیزاسیون در پزشکی استفاده می شود که این یک استفاده عمومی و کلی از این فن آوری است. در درمان سرطان ها به عنوان رادیوتراپی از فن آوری هسته ای استفاده می شود. برای درمان و کار گذاشتن ایمپلنت های چشمی برای اینکه بتوانند سرطان های چشمی را خوب کنند، در درمان پروستات، دراستفاده از اشعه X در درمان،  همچنین یک سیستم هایی داریم به نام تشخیص هسته ای که در اینها مواد رادیواکتیو را به بدن بیمار تزریق می کند و از بیرون آشکارسازی می کنیم در واقع یک مولکول را نشاندار می کنیم که در بدن بتوانیم آن را دنبال کنیم وبتوانیم حوزه ی گسترش آن را اندازه گیری کنیم.اینها کارهایی است که از مواد رادیواکتیو در پزشکی در تشخیص و درمان استفاده می شود.

منبع : تبیان

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک