post_image

در این روش دستگاه دیالیز به ورید بیمار متصل می شود و خونی که از یک مسیر عروقی ثابت یا موقتی به دست می‌آید با سرعت ۳۰۰ میلی لیتر در دقیقه یا بیشتر به درون مویرگ‌هایی که از غشاهای نیمه مصنوعی ساخته شده‌اند، پمپ می‌شود. به عبارت دیگر در همودیالیز، خون بدن بیمار از یک فیلتر در دستگاه دیالیز که غشای دیالیز نامیده می شود عبور می کند. در این عملیات، یک لوله پلاستیکی خاص بین یک سرخرگ و سیاهرگ در‌ ‌دست یا پا قرار داده می‌شود. گاهی اوقات، یک ارتباط مستقیم بین سرخرگ و سیاهرگ در‌ ‌دست برقرار می شود. این عملیات‌  Cimino Fistula  نامیده می‌شود. سوزن ها بین این‌ ‌پیوند قرار داده شده و خون از طریق دستگاه فیلتر به داخل دستگاه دیالیز و دوباره به‌ ‌داخل بدن بیمار رانده می شود. در دستگاه دیالیز، محلولی در آن طرف فیلتر مواد زائد‌ ‌را از بدن بیمار دریافت می کند‌………..

درمان همودیالیز در واحد همودیالیز صورت می گیرد. واحد همودیالیز یک ساختمان خاص‌ ‌است که با دستگاه هایی تجهیز شده است که درمان دیالیز را انجام می‌دهند. این واحد همچنین مکانی است که بیماران می توانند برای رژیم غذایی یا نیازهای اجتماعی خود‌ ‌مشاوره بگیرند‌.
بیماران باید معمولا سه بار در هفته به واحد دیالیز مراجعه کنند. قبل از‌ ‌درمان بیماران خود را وزن می کنند تا مقدار مواد زائدی که از دیالیز قبل تا به آن‌ ‌زمان در بدن آن‌ها جمع شده است، تشخیص داده شود. آنگاه بیماران روی صندلی‌های مخصوص می نشینند که مثل صندلی راحتی است. ناحیه پیوند (پیوند بین سرخرگ و سیاهرگ)، کاملا‌ ‌تمیز می شود. سپس دو سوزن به داخل پیوند فرو می شود. یکی از این سوزن ها خون را به داخل دستگاه می برد که در آنجا تصفیه می شود و سوزن دیگر، خون تصفیه شده را به داخل‌ ‌بدن بیمار برمی گرداند‌.
‌درمان ۲ تا ۴ ساعت طول می کشد. طی این ساعات،‌ ‌پرسنل دیالیز به طور مداوم فشار خون بیمار را کنترل می کنند و دستگاه دیالیز را تنظیم می‌کنند تا مطمئن شوند که مقدار درستی مایع از بدن بیمار خارج شده است.

مشکلات استفاده از دستگاه دیالیز

عفونت، معضل استفاده از این دستگاه است. بیشتر نرخ مرگ و میر ناشی از استفاده از این سیستم ها بر این‌ ‌همین عفونت ها است. ویروس های خطرناک به آسانی بر روی این سیستم تجمع یافته و‌ ‌انتشار می‌یابد. بایستی با استفاده از روش های گوناگون استریل سازی و گندزدایی،‌ ‌نگهداری و دفع صحیح پسماندها، از این وقایع ناخوشایند جلوگیری کرد.

اهمیت آب خالص در همو‌دیالیز

وجود آب خالص کافی در همو‌ ‌دیالیز ضروری است. کیفیت و ترکیب آب لوله کشی در مناطق مختلف متفاوت است و با اینکه برای آشامیدن مناسب است، ممکن است استفاده از آن به دلیل غلظت های مختلف مواد معدنی خطرناک باشد. از طرفی می‌توان املاح و ویتامین های مورد نیاز بدن را به آب مورد‌ ‌استفاده در دیالیز اضافه کرد. به هر حال این آب باید به طور متناوب مورد بررسی قرار‌ ‌بگیرد. حساسیت نسبت به مواد سازنده وسایل جانبی این سیستم ها از مشکلاتی است که به‌ ‌ندرت بروز می کند اما خطرساز است‌.

منبع: پزشکی بالینی

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک