post_image

پروستات چه زمانی نیاز به عمل جراحی دارد

عمل جراحی پروستات

بزرگی خوش خیم پروستات(BPH) از حدود سن ۴۵ تا ۵۰ سالگی در مردان شروع میشود اما این سوال همیشه مطرح است که در چه مواردی این مشکل ازار دهنده در مردان نیاز به جراحی دارد:

۱) احتباس ادراری مقاوم

احتباس ادراری مقاوم یعنی پس از یکبار احتباس ادراری و گذاشتن سوند و شروع درمان دارویی زمانی که سوند بیمار را خارج میکنیم نتواند ادرار کند و سوند مجددا برای بیمار گذاشته شود.

۲) خونریزی ادراری

 خونریزی ادراری که علت ان بزرگی خوش خیم پروستات باشد.

۳) عفونت های ادراری مکرر

 عفونتهای ادراری مکرر که علت انها بزرگی خوش خیم پروستات باشد.

۴) سنگ مثانه

سنگ مثانه که علت ان بزرگی خوش خیم پروستات باشد.

۵) ایجاد دیورتیکول (

دیورتیکول حفره های بزرگ درون دیواره مثانه) که علت ان بزرگی خوش خیم پروستات باشد و منجر به باقیماندن ادرار در مثانه گردند.

۶) ایجاد نارسایی کلیه

نارسایی کلیه به علت اثر فشاری پروستات بر مثانه و یا حالبها.

۷) علایم شدید و آزار دهنده

 علایم شدید و آزار دهنده مقاوم به درمان دارویی بزرگی پروستات بطوریکه زندگی بیمار مختل شده باشد.

در غیر از موارد فوق و درمواردی که علایم بیمار با درمان دارویی تحت کنترل میباشد, میتوان با پیگیری بیمار را تحت نظر گرفت. لازم به ذکر است که داروهای مربوط به این بیماری می بایست همیشه مصرف شوند و بدون نظر پزشک قطع نشوند.
ضمنا مبحث مربوط به جراحی سرطان پروستات شامل موارد فوق نمیشود و درمان سرطان پروستات متفاوت است.

منبع: drmoosanejad

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک