post_image

پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز

پیلونفریت مزمن، زخم کلیوی ناشی از عفونت متناوب یا مکرر کلیه است و بیشتر برای بیمارانی با ناهنجاریهای آناتوکیلی زیاد مثل انسداد مجرای ادراری، سنگ سازی کلیه، یسپلازی کلیوی، یا بطور متداولتر ریفلاکس مثانه ای – حالبی در کودکان، اتفاق می افتد .

گاهی اوقات تشخیص این بیماری مبتنی بر مدارک رادیولوژی بدست آمده در طی یک ارزیابی برای عفونت متناوب مجرای ادراری در کودکان می باشد .

ریفلاکس مثانه ای – حالبی یک نقص ارثی و مادرزادی است که منجر به ناکارایی مثانه ای –حالبی بخاطر کمبود یک بخش داخل جداره ای می شود . این بیماری در سی تا چهل درصد از کودکان از طریق نشانه های عفونت مجرای ادراری و در تمامی کودکان با نشانه جای زخمهای کلیوی، وجود دارد . ریفلاکس مثانه ای – حالبی همچنین احتمال دارد در بیمارانی با یک مثانه شل و ضعیف بدلیل آسیب نخاعی ایجاد شود (غیر ارثی) و بر اساس افزایش برگشت به پنج مرحله تقسیم می شود .

فیزیولوژی بیماری پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز :

پیلونفریت مزمن با زخمهای کلیوی پیشرونده همراه است که می تواند منجر به بیماریهای کلیوی در مراحل انتهایی مثل ریفلاکس کلیه شود . ریفلاکس درون کلیوی ناشی از ادرار آلوده، حاکی از زخم کلیوی ایجاد شده ای است که از طریق شکل گیری جای زخم التیام یافته است . در بعضی موارد، جای زخمها ممکن است در رحم بیمارانی با دیسپلازی

کلیوی بواسطه نقص خون رسانی بافتی، شکل بگیرند . عفونت بدون برگشت، دارای احتمال کمتری برای ایجاد زخم می باشد . همچنین دیسپلازی احتمال دارد از طریق انسداد بوجود آید . زخم با فشار بالای ریفلاکس می تواند در هر سنی و برای هر شخصی اتفاق افتد . در بعضی موارد احتمال دارد رشد طبیعی منجر به توقف خود بخود برگشت در بچه های شش ساله شود .

علت پیلونفریت

- جنسیت بیمار و فعالیت جنسی او

- حاملگی، که احتمال دارد منجر به پیشرفت زخم کلیوی بدون عفونت کلیوی شود .

- عوامل ارثی

- عوامل بیماریزایی باکتریها

- اختلال عملکرد عصبی مثانه

در مواردی بواسطه انسداد، کلیه احتمال دارد از طریق حفره ورمهای چرکی پر شود .

فراوانی پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز:

احتمال وجود ریفلاکس مثانه ای – حالبی در ایالات متحده ۳۰ تا ۴۵ درصد در کودکان بواسطه عفونت مجرای ادراری می باشد . میزان شیوع ریفلاکس مثانه ای – حالبی در خواهر و برادرهایی با پیلونفریت مزمن حدود ۲۵ درصد است . ریفلاکس مثانه ای – حالبی و پیلونفریت مزمن در کودکان سیاه نسبت به کودکان سفید، کمتر شیوع دارد .

مرگ و میر / میزان گسترش پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز:

بیماریهای مرتبط با مرگ و میر و میزان گسترش در ارتباط با پیلونفریت مزمن عبارتند از :

جای زخمهای کلیوی پیشرونده، وجود پروتئین در ادرار، افزایش فشار خون، گلومرولواسکلروز کانونی، پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز، بیماریهای کلیوی در مراحل انتهایی . پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز در۲/۸ درصد از بیماران و ۲۵ درصد از بیماران با چرک کلیه رخ می دهد .

 نژاد در پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز:

پیلونفریت مزمن در کودکان سیاه نسبت به کودکان سفید، کمتر شیوع دارد .

 جنسیت در پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز :

پیلونفریت مزمن در زنان بیشتر از مردان رایج است .

 سن در پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز :

پیلونفریت مزمن برای کودکان و بزرگسالان اتفاق می افتد .

 تاریخچه پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز:

در اکثر موارد، ریفلاکس مثانه ای – حالبی مبتنی بر یافته های سونوگرافی پیش از تولد استوار هستند .

بیمارانی با پیلونفریت مزمن احتمال دارد بصورت زیر شرح داده شوند :

تب، افسردگی و خواب آلودگی، تهوع و استفراغ ، ادرار همراه با سوزش و درد پهلو .

ریفلاکس مثانه ای – حالبی احتمال دارد در بعضی از کودکان با ناتوانی در رشد، همراه باشد .

 علایم پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز:

افزایش فشار خون، ناتوانی در رشد در کودکان و درد پهلو .

دلایل پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز:

پیلونفریت مزمن، زخم کلیوی ناشی ازعفونت متناوب یا مکرر کلیه است .ازوتمی، نارسایی مزمن کلیوی، افزایش فشار خون، سنگ سازی کلیه، تورم چرکی اطراف کلیه، پیلونفریت حاد، چرک کلیه، سل، افزایش اوره خونی و پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز .

علل پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز:

سل کلیوی، آسیب کلیه بدون درد، مالاکوپلاکیای کلیوی .

برگرفته از medic

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک