post_image

سیستوسکوپی متشکل در دو کلمه Cystoبه معنای مثانه و Copyبه معنای دیدن می باشد.

کاربرد سیستوسکوپی

۱-تشخیص مشکلات و بیماریهای مثانه مانند:

تومورها، سنگ، دیورتیکول، التهاب (بخصوص در تشخیص سیستیت بینابینی) خونریزی های مثانه، پارگی، فیستول (راه یافتن مثانه به بافتهای اطراف مثل روده، رحم و…)

۲-تشخیص مشکلات مجرا یا پیشابراه مانند:

تنگی مجرا، دیورتیکول مجرا، در تشخیص بی اختیاری ادرار، تومور، سنگ

۳-تشخیص بیماریهای پروستات، بزرگی پروستات و فشار آن بر مجرا و انسداد مجرا

۴-درمان بیماریهایی چون، تنگی مجرا، خارج کردن سنگ های کوچک مثانه  مجرا، تزریق دارو در مثانه عصبی و سیستیت بینابینی

۵-بررسی سلامت مثانه در زمان جراحی های لگنی مانند جراحی های رحم،درمان بی اختیاری ادراری، روده ای

۶-نمونه برداری از مثانه و مجرا

۷-خارج کردن لوله دابل جی یا لوله های حالب بعد از انجام عمل جراحی قبلی.

طریقه انجام سیستوسکوپی

بعد از تشخیص پزشک ارولوژی مبنی بر انجام سیستوسکوپی این عمل می تواند بصورت عمل سرپایی در مطب یا اتاق عمل انجام گیرد. که در غالب موارد بصورت سرپایی و با بی حسی موضعی انجام می پذیرد.

-بیمار پس از مراجعه، لباس خود را تعویض و لباس اتاق عمل می پوشد و سپس روی تخت مخصوص دراز می کشد به طوریکه پاهای بیمار در محل خاصی به حالت باز قرار می گیرد تا معاینه به راحتی انجام گیرد. در این مرحله با استفاده از بتادین یا سایر محلول های ضدعفونی کننده،  آلت تناسلی جهت انجام سیستوسکوپی ضدعفونی می گردد و پوشاندن پاها با پارچه های  مخصوص استریل انجام می شود

-نوع بی حسی: معمولاً موضعی و با استفاده از ژل لیدوکایین می باشد که ازطریق مجرا و با سرنگ بدون سوزن انجام میشود ولی گاهاً از بی حسی عمومی و یا بی حسی از طریق نخاع  (spinal Anesthesia) هم قابل انجام است.
Note:در زمان انجام سیستوسکوپی علیرغم انجام بی حسی موضعی، مختصر درد وجود دارد ولی این درد قابل تحمل می باشد و در صورت شل بودن بیمار، این درد به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

سیستوسکوپ وسیله ای است فلزی، قطر چند میلیمتر که حاوی لنز با بزرگنمایی چندین برابر، منبع نور سرد و محل ورود و خرو ج مایع استریل جهت دید بهتر در زمان انجام سیستوسکوپی. سیستوسکوپ میتواند ریجید(غیرقابل انعطاف) یا منعطف باشد.

منبع: دکتر بیک

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک