عمل جراحی کاشت مژه در مرکز جراحی ما تحت بی‌حسی موضعی انجام می‌شود. هزینه‌ و قیمت کاشت مژه دائمی در بیماران متفاوت  است و بستگی به گستردگی عمل جراحی دارد همچنین عواملی مانند تجربه جراح، تست‌های مورد نیاز، تعداد مژه‌های پیوندی و غیره  بر هزینه کاشت مژه طبیعی تاثیر دارد.