۳ دقیقه

تبخال تناسلی (هرپس تناسلی)

آنچه می خوانید...

[sbu_post_image]

عامل تب خال يک ويروس‌ است و بصورت تاول و زخم روى پوست و مخاط بروز مى كند. دو نوع ويروس‌ تب خال وجود دارد . يک نوع آن اغلب روى لبها ظاهر مى شود ( نوع ١ ) . نوع دوم آن ‍ در درجه نخست روى آلت تناسلـى بوجود ميآيد (نوع ٢) . امروزه بروز ويروس‌ نوع دوم در عفونتهاى ‍ دستگاه تناسلـى امرى عادى است. اين عفونت بسيار عادى است و ٧۵% افرادى كه ويروس‌ تب ‍ خال به آنها سرايت مى كند داراى هيچگونه علائمى نيستند ولـى مى توانند ويروس‌ را به سايرين سرايت دهند .

انتقال تب خال تناسلی

شيوه سرايت هر دو نوع ويروس‌ يکسان است؛ از طريق مايعی كه در تاولها وجود دارد. تماس‌ ‍ نزديکی مانند بوسيدن و نزديکی جنسى عادى ترين راه سرايت است و بايستی از آنها در مواقعى ‍ كه تاولها بروز ميکنند خوددارى كرد. تب خال لب مى تواند از طريق بوسه به آلت تناسلـى ‍ انتقال يابد و تب خال آلت تناسلـى مى تواند از همان طريق به لبها منتقل شود ( البته ‍ اين امر غيرعادى است ) .

علائم تبخال تناسلی

تبخال تناسلی با يک لكه كوچك و داراى خارش‌ آغاز مى شود. سپس‌ تاولهاى كوچك آبدار بوجود مى آيند كه بسرعت تركيده و زخمهاى آبدار از خود برجاى مى گذارند.

طى اولين مرتبه سرايت ممكن است گاهى تب نيز بروز كند و غدد لنفاوى دردناك شوند. زخمها ‍ معمولا ظرف دو هفته پس‌ از سرايت بروز مى كنند و پس‌ از حدود سه هفته بدون درمان التيام مى يابند. عفونت پس‌ از يکبار سرايت بصورت نهفته باقى خواهد ماند و با فواصل زمانى ‍ مختلف عود خواهد كرد .

تشخیص تبخال تناسلی

گاهى اوقات تاولها را مى توان با چشم غيرمسلح مشاهده كرد. براى حصول اطمينان از تشخيص‌ صحيح، از تاولها مستقىما نمونه بردارى شده و در آزمايشگاه مورد بررسى قرار مى گيرد . ‍ از طريق آزمايش‌ خون مى توان پى برد كه فرد ناقل ويروس‌ است .

درمان تبخال تناسلی

هنوز شيوه اى براى درمان تبخال به طور قطعی وجود ندارد. البته داروهائى براى تخفيف علائم ‍و كاهش‌ ناراحتى در موقع بروز بيماری وجود دارد. افرادى كه با فواصل زمانى كم و به ‍ گونه اى شديد دچار تب خال مى شوند مى توانند با مصرف روزانه دارو از اين امر پيشگيری ‍ كنند. با آنكه زخمها خود بخود التيام پيدا مى كنند ولى تميز نگهداشتن آنها اهميت دارد. ‍

تبخال تناسلی و عمل در مورد همخوابه

اين ويروس‌ فقط يکبار در طول زندگى به انسان سرايت مى كند و اگر طرف مقابل در رابطه ‍ جنسى قبلا دچار سرايت شده باشد در موقع بروز تبخال تحت تأثىر قرار نخواهد گرفت. در ‍ موقع عود تاولها ميزان سرايت طى روزهاى اول شديد است ولـى وقتى زخمها التيام مى يابند ميزان سرايت كاهش‌ مى يابد. بنابراين در موقع نزديکی جنسى طى دوران التيام بايستی از ‍ كاندوم استفاده نمود. پى بردن به زمان عود تبخال نيز مهم است ( خارش‌ و سوزش‌ بهمراه ‍ سرخى، تورم و تشكيل تاول ) تا از نزديکی جنسى خوددارى نمود و خطر سرايت را كاهش‌ داد.

بخاطر داشته باشيد !

زنان باردارى كه اغلب دچار تب خال مى شوند بايستی اين امر را به اطلاع ماما يا پزشك ‍ برسانند .

منبع: jarvaman

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.