post_image

عامل تب خال یک ویروس‌ است و بصورت تاول و زخم روى پوست و مخاط بروز مى کند. دو نوع ویروس‌ تب خال وجود دارد . یک نوع آن اغلب روى لبها ظاهر مى شود ( نوع ١ ) . نوع دوم آن ‍ در درجه نخست روى آلت تناسلـى بوجود میآید (نوع ٢) . امروزه بروز ویروس‌ نوع دوم در عفونتهاى ‍ دستگاه تناسلـى امرى عادى است. این عفونت بسیار عادى است و ٧۵% افرادى که ویروس‌ تب ‍ خال به آنها سرایت مى کند داراى هیچگونه علائمى نیستند ولـى مى توانند ویروس‌ را به سایرین سرایت دهند .

انتقال تب خال تناسلی

شیوه سرایت هر دو نوع ویروس‌ یکسان است؛ از طریق مایعی که در تاولها وجود دارد. تماس‌ ‍ نزدیکی مانند بوسیدن و نزدیکی جنسى عادى ترین راه سرایت است و بایستی از آنها در مواقعى ‍ که تاولها بروز میکنند خوددارى کرد. تب خال لب مى تواند از طریق بوسه به آلت تناسلـى ‍ انتقال یابد و تب خال آلت تناسلـى مى تواند از همان طریق به لبها منتقل شود ( البته ‍ این امر غیرعادى است ) .

علائم تبخال تناسلی

تبخال تناسلی با یک لکه کوچک و داراى خارش‌ آغاز مى شود. سپس‌ تاولهاى کوچک آبدار بوجود مى آیند که بسرعت ترکیده و زخمهاى آبدار از خود برجاى مى گذارند.

طى اولین مرتبه سرایت ممکن است گاهى تب نیز بروز کند و غدد لنفاوى دردناک شوند. زخمها ‍ معمولا ظرف دو هفته پس‌ از سرایت بروز مى کنند و پس‌ از حدود سه هفته بدون درمان التیام مى یابند. عفونت پس‌ از یکبار سرایت بصورت نهفته باقى خواهد ماند و با فواصل زمانى ‍ مختلف عود خواهد کرد .

تشخیص تبخال تناسلی

گاهى اوقات تاولها را مى توان با چشم غیرمسلح مشاهده کرد. براى حصول اطمینان از تشخیص‌ صحیح، از تاولها مستقىما نمونه بردارى شده و در آزمایشگاه مورد بررسى قرار مى گیرد . ‍ از طریق آزمایش‌ خون مى توان پى برد که فرد ناقل ویروس‌ است .

درمان تبخال تناسلی

هنوز شیوه اى براى درمان تبخال به طور قطعی وجود ندارد. البته داروهائى براى تخفیف علائم ‍و کاهش‌ ناراحتى در موقع بروز بیماری وجود دارد. افرادى که با فواصل زمانى کم و به ‍ گونه اى شدید دچار تب خال مى شوند مى توانند با مصرف روزانه دارو از این امر پیشگیری ‍ کنند. با آنکه زخمها خود بخود التیام پیدا مى کنند ولى تمیز نگهداشتن آنها اهمیت دارد. ‍

تبخال تناسلی و عمل در مورد همخوابه

این ویروس‌ فقط یکبار در طول زندگى به انسان سرایت مى کند و اگر طرف مقابل در رابطه ‍ جنسى قبلا دچار سرایت شده باشد در موقع بروز تبخال تحت تأثىر قرار نخواهد گرفت. در ‍ موقع عود تاولها میزان سرایت طى روزهاى اول شدید است ولـى وقتى زخمها التیام مى یابند میزان سرایت کاهش‌ مى یابد. بنابراین در موقع نزدیکی جنسى طى دوران التیام بایستی از ‍ کاندوم استفاده نمود. پى بردن به زمان عود تبخال نیز مهم است ( خارش‌ و سوزش‌ بهمراه ‍ سرخى، تورم و تشکیل تاول ) تا از نزدیکی جنسى خوددارى نمود و خطر سرایت را کاهش‌ داد.

بخاطر داشته باشید !

زنان باردارى که اغلب دچار تب خال مى شوند بایستی این امر را به اطلاع ماما یا پزشک ‍ برسانند .

منبع: jarvaman

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک