تحریک الکتریکی مثانه

[sbu_post_image]

تحریک مثانه

تحريک الکتريکی بافتهای عصبی روشی جهت فعال کردن ساختمانهای عضلانی فلج و بازيابی ظرفيت عملکردی در بيماران دچار ضايعات نخاعی فراهم می نمايد. با روش تحريک الکتريکی عملکردی می توان بر تحرک، حس، تعريق، تنفس و عملکرد توليد مثل و ….. اين بيماران تاثير گذاشت، تحريک الکتريکی در بيماران دچار ضايعات نخاعی کاربرد های متعدد دارد از جمله :

تحريک الکتريکی بعنوان کمک تهويه ای در بيماران دچار ضايعات نخاعی گردنی در سطوح بالا بکار می رود.

تحريک الکتريکی عضلات شکم جهت افزايش فشار داخل شکم و جريان هوا در راههای هوايی جهت تحريک سرفه بکار می رود.

تحریک الکتریکی مثانه سبب عملکرد مثانه و روده بيماران دچار ضايعات نخاعی بوسيله تحريک الکتريکی ريشه های ساکرال بهبود قابل توجه می يابد. همچنين با کمک تحريک الکتريکی اژاکولاسيون در درصد زيادی از بيماران دچار ضايعات نخاعی ايجاد شده است که سبب بهبود باروری در اين بيماران گشته است.

تحريک الکتريکی جهت بهبود عملکرد دست در بيماران دچار ضايعات نخاعی گردنی با موفقيت بکار رفته است.

تحريک الکتريکی در اندامهای بيماران دچار ضايعات نخاعی جهت تسهيل ايستادن، راه رفتن و بالا رفتن از پله ها بکار رفته است.

بهبود قدرت عضلانی و افزايش مقاومت نسبت به خستگی با کاربرد تحريک الکتريکی در اين بيماران مشاهده شده است.

کاربرد تحريک الکتريکی سبب بهبود وضعيت قلبی عروقی در بيماران دچار فلج چهار اندام شده است.

تحريک الکتريکی جهت بهبود تحريک مفاصل و جلوگيری از بيحرکتی مفاصل بکار رفته است.

تحريک الکتريکی سبب کاهش اسپاستی سيتی در بيماران دچار ضايعات نخاعی شده است.

تحريک الکتريکی سبب کاهش فشار ايسکيال و پيشگيری از زخم فشاری در بيماران دچار ضايعات نخاعی می شود.

برگرفته از سایت isaarsci

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان