۴ دقیقه

تومور کلیه

آنچه می خوانید...
[sbu_post_image]

تومور کلیه

الف) تومورهای خوش خیم کلیه

آدنوم کلیه

1)شایع ترین تومور پارانشیمی کلیه است.

2)کمتر از 5/1-1 سانتی متر قطر دارد.

3)درتصویر برداری مانند سرطان کلیه دیده میشود و تنهابا روش های میکروسکوپی می توان این دو را از هم افتراق داد.

نکته:هر توده ای در کلیه،مشکوک به آدنوم کلیه دیده شد،درمان را مشابه سرطان کلیه می کنیم.

انکوسیتوما

1)طیفی از تومورهای بدخیم وخوش خیم است.

2)در پاتولوژی سلول های اپیتلیال بزرگ شده با سیتوپلاسم ائوزینوفیلی با گرانولهای ظریف داخل سیتوپلاسم دیده میشوند.

3)در تصویر برداری دو مشخصه ی مهم دارد: (که البته برای تشخیص قطعی کافی نیستند):

A:درCT scan اسکار مرکزی ستاره ای بدون نکروز و کلسیفیکاسیون به نفع اونکوسیتوم است.

B:درآنژیوگرافی نمای Spoke-wheel(چرخ ارابه)دیده می شود.

4)تشخیص قطعی انکوسیتوم با پاتولوژی است.

5)درمان آن جراحی است.در کل اصول درمان مشابه درمان سرطان کلیه است فقط عود آن کمتر است.

آنژیومیولیپوما

شامل اجزای عروقی،عضلانی و چربی است.

1)اگر در ضایعه ی کلیه چربی بدون کلسیفیکاسیون دیدیم آنژیومیولیپوم است تا خلافش ثابت شود.ولی اگر کلسیفیکاسیون داشت، سرطان کلیه است.

2)آنژیومیولیپوم ولیپوم در خانم ها شایع تر است.

3)این تومور با توبروس اسکلروز(TS)همراهی دارد.

80-45% بیماران با توبروس اسکلروز TS،آنژیومیولیپوم دارند.در این بیماران تومور دوطرفه،بزرگ و معمولا بدون علامت است.ولی در بیمارانی که توبروس اسکلروز ندارند تومور اغلب یک طرفه است وبزرگتر از ضایعاتی است که با توبروس اسکلروزهمراهی دارد.

4)وجود چربی درسونوگرافی و Ct scan (دانسیته ی 20- تا80- واحد هانسفیلد ) برای آنژیومیولیپوم تشخیصی است ولی اگر کلسیفیکاسیون در CT scan داشت، مطرح می شود.

درمان تومور کلیه

A)اگرآنژیومیولیپوم علامت داشت مثل درد یا هماچوری با هر اندازه ای باید درمان شود.

B)اگر بدون علامت وکوچکتر از 4cm بود پیگیری سالیانه با سونوگرافی و CTscan لازم است.

C)اگر بزرگتر از 4cm وبدون علامت بود پیگیری هر 6 ماه با سونوگرافی لازم است.

D)آنژیومیولیپوم بزگتر از 4cm با علایم متوسط تا شدید (خونریزی) نیاز به جراحی نگهدارنده یا آمبولیزاسیون شریان کلیوی دارد.

E)آنژیومیولیپوم درتوبروس اسکلروز(TS) چون مستعد خون ریزی است پس ضایعات بزرگتر از4cm وحتی بدون علامت هم درمان می خواهد.ولی اگر در توبروس اسکلروز(TS) ضایعه زیر 4cm بود،پیگیری دقیق هر 6 ماه با  CT scan یا سونوگرافی ضروری است.

نکته مهم:حاملگی ریسک فاکتوری برای خونریزی آنژیومیولیپوم است بنابراین این تومور باید قبل از حاملگی درمان(آمبولیزاسیون) شود.

تومورهای Juxta glumerolar

1)این تومورها خوش خیم هستند و در زنان 30-20 ساله شایعتر است.

2)بیمار معمولا با فشارخون مراجعه می کند،زیرا تومور مولد رنین است،رنین سبب افزایش آلدسترون وایجاد فشارخون می شود.

3)تشخیص با مشاهده توده ی کلیه به همراه میزان بالای آلدسترون است و اثبات تشخیص بوسیله ی نمونه گیری انتخابی از ورید کلیوی برای اندازه گیری رنین می باشد.

4)چون سایز آن کوچک است (1-2cm) درمان خارج سازی توده است (پارشيال نفركتومي)

ب – تومورهای بدخیم

(Renal cell Carcinoma )  سرطان کلیه

سرطان کلیه با نام های دیگری همچون هیپرنفروما،آلوئولار کارسینوما، Clear cell Carcinoma ،آدنوکارسینوم کلیه و تومور Grawitz نیز خوانده می شود.

اتیولوژی و پاتولوژی:

85%سرطان کلیه تومورهای بدخیم اولیه ی کلیه را تشکیل می دهد.این تومور در مردان سیاه پوست بیشتر دیده می شود ودر نژاد آسیایی کمترین میزان شیوع را دارد.

علت تومور کلیه

1)سیگار مهم ترین عامل

2)زمینه ی ارثی و فامیلی: نوع فامیلی و ارثی اوتوزومال غالب است و از طریق کروموزوم3و8 منتقل می گردد.مثالها:

»بیماری Von Hipple Lindau نوعی سندرم سرطانی خانوادگی است که با همانژیوبلاستومای مخچه ،آنژیومای شبکیه، سرطان کلیه دوطرفه همراه است.

»کارسینوم پاپیلاری ارثی کلیه نیز با تومور های متعدد ودوطرفه کلیوی همراه است.

3)برخورد های محیطی و شغلی

انواع سرطان کلیه

منشا سرطان کلیهاز توبول پروگزیمال است:

1)Clear cell type (هایپر نفروما)

2)پاپیلاری

3)کروموفوب

4)اندوکرین

5)Collecting duct :بسیار خطرناک

6)طبقه بندی نشده

سرطانهای کلیه تومورهای عروقی هستند وشایع ترین محل متاستاز سرطانهای کلیه ،ریه است.

تشخیص سرطان کلیه

بهترین روش تصویربرداری در تومور کلیه CT scan با ماده ی حاجب است.

یک قانون کلی داریم: توده یا mass کلیوی که با تزریق کنتراست،Enhance شود باید تومور کلیه(RCC) در نظر گرفته شده و درمان لازم انجام شود مگر اینکه خلافش ثابت شود.(دیگر بیوپسی و نمونه برداری با سوزن لازم نیست.

بعد از تشخیص اقدام بعدی بررسی برای وجود متاستازمی باشد. رادیوگرافی قفسه سینه و آزمایشات کبدی می گیریم.در صورتی که درد استخوان و الکالن فسفاتاز بالا باشد اسکن استخوان باید انجام شود.

منبع :دکتر موسی تژاد

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.