درباره سنگ مثانه
تعریف سنگ مثانه

به رسوب سخت مواد معدنی که در مثانه تشکیل می شود، سنگ مثانه می گویند.

نشانه های سنگ مثانه

درد شکم
رنگ غیرطبیعی ادرار و یا ادرار تیره رنگ
خون در ادرار
دشواری در ادرار کردن
میل مکرر شدید به ادرار کردن
عدم توانایی در ادرار کردن به جز در موقعیت های خاص
قطع جریان ادرار
درد، ناراحتی در آلت تناسلی مرد
عفونت دستگاه ادراری
سوزش ادرار (ادرار کردن دردناک)
تب
ضرورت ادرار

بی اختیاری ادراری نیز ممکن است با سنگ مثانه در ارتباط باشد.

منبع:دلنیا

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک