درمان مثانه بيش فعال با اکسي بوتينين

 

[sbu_post_image]

مقايسه کارايي و عوارض اکسي بوتينين و تولترودين در درمان مثانه بيش فعال

 مثانه بيش فعال Overactive Bladder (OAB) يکي از شايع ترين بيماري هاي دستگاه ادراري تحتاني است. علايم OAB اثر قابل توجهي در جنبه هاي اجتماعي، روان شناختي، شغلي، جسمي، خانوادگي و جنسي اين بيماران دارد. در اکثر مطالعات انجام شده اکسي بوتينين به عنوان داروي خط اول درمان در OAB به کار رفته است. هم چنين يک ترکيب آنتي موسکاريني جديدتر در درمان OAB تولترودين مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي و مقايسه کارايي و عوارض تولترودين IR و اکسي بوتينين IR را در زنان ايراني مي باشد.
100 داوطلب مبتلا به OAB به صورت تصادفي در قالب دو گروه 50 نفري مورد مطالعه قرار گرفتند. يک گروه داروي اکسي بوتينين و گروه ديگر تولترودين را به مدت چهار هفته دريافت کردند.
اين مطالعه نشان داد که بين پرسشنامه و داده هاي سيستومتري همراهي خوبي ديده مي شود اما تست هاي اوروديناميک اختلاف معني داري از نظر شدت اثربخشي را نشان داد. بررسي ها نشان داد که هر دو داروي اکسي بوتينين و تولترودين سبب بهبود کيفيت زندگي بيماران مي شوند.
بررسي ها نشان داد که اثربخشي اين دو دارو اختلاف معني داري ندارند. نتايج حاصل از پرسشنامه حاکي از آن بود که هر دو دارو موفق شده اند کاهش معني داري در فاکتورهاي مورد پرسش ايجاد کنند. اما بين دو گروه اختلاف معني داري در بهبود علايم نشان داده نشد. در هر دو دارو خشکي دهان به عنوان عارضه اصلي مطرح بود اما بر خلاف ساير مطالعات عارضه خشکي دهان در گروه تولترودين نسبت به اکسي بوتينين بيشتر بود. بنابراين در اين مطالعه بين دو داروي اکسي بوتينين و تولترودين ارجحيت خاصي مشاهده نشد.

منبع : sid

 

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان