روش هاي ترميمي متنوع هيپوسپاديازيس

روش هاي ترميمي متنوع هيپوسپاديازيس

زمينه و هدف:

هيپوسپاديازيس از شايعترين ناهنجاريهاي مادرزادي سيستم ادراري تناسلي است كه روش هاي ترميمي متنوعي براي اصلاح آن وجود دارد. عمل TIP از متداولترين اين روشها است و اين مطالعه به مقايسه ي همزماني روش TIP توام با فلپ هاي تونيكاواژيناليس و دارتوس دوبل (همراه با گرافت مخاط بوكال) مي پردازد.
مواد و روش كار:

43 بيمار دچار هيپوسپاديازيس وارد مطالعه شده و همگي تحت عمل TIP قرار گرفتند. بيماران بصورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. در گروه اول از گرافت مخاط بوكال توام با فلپ دارتوس در 21بيمار و در گروه دوم، فلپ تونيكاواژيناليس در 22 نفر استفاده شد. بيماران از نظر بروز عفونت زخم، چرخيدگي آلت، فيستول مجرا به پوست، تنگي مه آ، عوارض محل برداشت مخاط بوكال تحت نظر گرفته شدند. عدم موفقيت عمل به عنوان نياز به تكرار اقدام جراحي در دوران بعد از عمل در نظر گرفته شد.
يافته ها:
عمل جراحي در 7/83% موارد موفقيت آميز بود (100% گروه اول؛ 60% گروه دوم). 12 بيمار دچار عوارض شدند (3بيمار در گروه اول و 9 بيمار در گروه دوم) كه نيمي از آنها نياز به عمل جراحي مجدد داشتند. 5 بيمار در گروه دوم دچار فيستول شدند، ولي اين عارضه در گروه اول مشاهده نشد (048/0=p). تفاوت ساير عوارض در دو گروه قابل توجه نبود. تفاوت ميزان موفقيت عمل جراحي در گروه اول نسبت به گروه دوم از نظر آماري معني دار بود (021/0=p).
نتيجه گيري:

استفاده از گرافت مخاط بوكال حمايت شده با فلپ دارتوس بعنوان لايه ي دوم يك روش بي خطر با موفقيت بالا در درمان هيپوسپاديازيس است.

منبع:ماجیران

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان