post_image

سنگ حالب

سنگ‌های کلیه معمولاً بدون علامت هستند و درمان نیاز ندارند منشاء سنگ‌های حالب، سنگ‌های کلیه هستند که به سمت پایین حرکت می‌کنند.
سنگ ممکن است به قطعات کوچکتر شکسته شود و یا در داخل حالب گیر کند و ایجاد انسداد کند بیشتر سنگ‌ها وقتی وارد حالب می‌شوند کوچک هستند و توانایی خارج شدن از طریق جریان ادرار را دارند ولی در صورتیکه سنگ بزرگ باشد در حالب گیر کند ایجاد انسداد می‌کند.و موجب تورم حالب می شود تورم حالب علامتهای زیر را ایجاد می کند :

علایم سنگ حالب

- تهوع واستفراغ
- تکرر ادرار
- درد هنگام ادرار کردن و سوزش در حین ادرار کردن

انسداد سنگ در حالب ممکن است موجب عفونت کلیه شود که در این صورت علایم زیر ایجاد می شود:
- تب ولرز
- درد پهلو و پشت
- تهوع واستفراغ
- اسهال
- ادرار بدبو و ادرار کدر
- تکررادرار
- سوزش ودرد هنگام ادرار کردن

در این صورت درمان ضروری است.

درمان سنگ حالب

اورتروسکوپی

برای بعضی از سنگ‌ها اورتروسکوپی بهترین درمان می‌باشد.در این روش هیچ برش جراحی داده نمی‌شود. در این روش جراح یک وسیلۀ نوری که اورتروسکوپ نامیده می‌شود از طریق پیشابراه و مثانه، وارد حالب می‌کند. و محل سنگ را پیدا کرده بوسیلۀ ابزار سبد مانندی آنرا خارج می‌کند و یا توسط وسیله‌ای که امواج شوکی ایجاد می‌کند سنگ فوق را خرد می‌کند.
یک لوله و یا استنت را جراح ممکن است برای چند روز برای برقراری جریان ادراری در حالب قرار دهد.

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک