فتق کشاله ران

Z

تعریف فتق

به تورم بوجود آمده توسط ارگانهاى داخلى در جدار شكم كه بدنبال پارگى و يا ضعف در آن ايجاد ميشود فتق گفته ميشود. اين تورم گاهأ مشاهده ميشود و گاهأ ناپديد ميشود. عوامل مختلفى از جمله افزايش فشار داخل شكم بدنبال سرفه، و احساس دفع باعث ايجاد تورم ميشوند.

معمولأ در حالت خوابيده اين تورم از بين ميرود و در حالت ايستاده مشخص تر ديده ميشود. بيشترين ارگانهاى داخل شكم كه باعث ايجاد تورم ميشود روده و امنتوم هستند ولى تقريبأ اكثر ارگانهاى داخل شكم ميتوانند وارد كيسه فتق شوند. در مراحل پيشرفته بيمارى تورم حالت دايمى به خود ميگيرد و شخص براى از بين بردن تورم بابد احشا داخل كيسه فتق را با دست به سمت شكم هدايت كند.

فتق هاى جدار شكم يا بدليل ضعف ناشى از عدم تكامل كامل جدار شكم در دوران جنينى و يا بدليل ضعف هاى اكتسابى در ساختار جدار شكم همانند ضعف در محل برشهاى جراحى بروز ميكنند.

تقريبأ ٩٠ درصد فتق هاى جدار شكم را فتق هاى كشاله ران ( فتق اينگوينال) تشكيل ميدهند. تعدادى از اين فتق ها بدليل باز ماندن كانال ناحيه كشاله ران و يا باز شدن مجدد آن بدليل عوامل مختلف در سالها بعدى زندگى بوجود ميايند كه به اين نوع فتق اصطلاحأ فتق غير مستقيم اطلاق ميشود. تعداد كمترى نيز در زمينه پاره شدن عضلات جدار شكم و كشاله ران بدنبال حركات كششى و يا سنگين بوجود مى آيند كه به اين گروه فتق مستقيم گفته ميشود.

انواع فتق

فتق نافى ، در اثر ضعف جدار ناف بوجود مى آيد. ناف نيز همانند ناحيه كشاله ران از نقاط ضعيف آناتوميك جدار شكم است ولى برخلاف فتق كشاله ران كه در آقايان بيشتر ديده ميشود، اين نوع فتق در خانمها بيشتر است.

فتق هاى انسيزيونال ، به فتق هايى گفته ميشوند كه در محل برشهاى جراحى بوجود مى آيند.

درمان فتق

درمان تمام انواع فتق هاى جدار شكم جراحى است.

با يك معاينه ساده تقريبأ تمام پزشكان توانايى تشخيص فتق را دارند. بويژه تشخيص فتق هاى محل جراحى و نافى راحتتر است و اكثرأ خود بيماران تشخيص اين بيمارى را ميدهند.

فتق نافى و فتق هاى انسيزيونال بعضأ با درد شكم همراه هستند و بويژه اين درد بعد از مصرف غذا بيشتر ميشود و دليل بوجود آمدن آن قرار گرفتن قسمتى از روده در داخل كيسه فتق مى باشد.

تشخیص فتق کشاله ران

افراد ورزشكار كه دچار فتق كشاله ران شده اند گاهى قبل از ايجاد تورم در ناحيه كشاله ران ، دردهاى مزمنى دارند كه علامت اوليه فتق در اين افراد است. در اين موارد خاص تشخيص فتق با معاينه بسيار سخت است و لازم است براى بيماران از سونو گرافى و گاهى حتى ام ار اى جهت تشخيص استفاده كرد.

منبع:بیمارستان جم

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

Call Now Buttonمشاوره و تماس
× مشاوره رایگان