post_image

مشکلات کنترل ادرار درزنان

 از هر۱۰ ‌زن، یک نفر دچار مشکلات کنترل ادرار است. شایعترین مشکل، بی اختیاری ادرار است که طی آن، ادرار به صورت ناخواسته خارج می شود. این حالت اغلب با زایمان در ارتباط است اما ممکن است علت دیگری هم داشته باشد. در حال حاضر، درمانهای مؤثر بسیاری برای بی اختیاری ادرار در دسترس هستند. ناتوانی کامل در ادرار کردن، کمتر شایع است اما همیشه نیازمند پیگیری پزشکی فوری است.

 
بررسی اورودینامیک

بررسی های اورودینامیک به این خاطر انجام می شود که مشکلات کنترل مثانه مثل بی اختیاری ادرار و ضعف جریان ادرار بررسی شود. به عنوان بخشی از این بررسی، ممکن است از شما بخواهند که مثانه پر شده خود را داخل توالت مخصوصی تخلیه کنید که می تواند میزان جریان ادرار را ثبت کند. در برخی موارد، ردیاب هایی در داخل مثانه و راست روده یا مهبل قرار داده می شود که می توانند تغییرات فشار را شناسایی و ثبت کنند. این ردیاب ها، نموداری از تغییرات فشار موقع پر شدن و تخلیه مثانه و یا مثلاً حین سرفه کردن رسم می کنند. همچنین ممکن است در حین بررسی، پس از تزریق ماده حاجب به داخل مثانه، عکسبرداری از آن انجام شود.

منبع:نیلو

دکتر محسن وریانی، متخصص ارولوژی
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، نبش کوثر یک